Konferencje

O Konferencji    Program  

 

Marta Janowska 

  

Marta Janowska – Radca Prawny, Kancelaria Kaczmarczyk Orzechowski Legal Services

Marta Janowska wspiera rozwój praktyki Compliance, zajmując się doradzaniem Klientom w obszarach narażonych na ryzyko niezgodności działalności z prawem. W szczególności dotyczy to obszaru przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Posiada doświadczenie we wdrożeniach rozwiązań przewidzianych przez nowe przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i  finansowaniu terroryzmu.
Ponadto Marta Janowska praktykuje w zakresie prawa gospodarczego. Doradzała klientom, w tym grupom kapitałowym, w procesach fuzji, przejęć spółek, w tym banków. Doradzała Klientom także w kwestiach regulacyjnych, w tym w procesach uzyskiwania zezwolenia na założenie funduszy inwestycyjnych, czy w procesie zatwierdzania prospektów emisyjnych. Posiada także doświadczenie w prowadzeniu postępowań wyjaśniających. Ukończyła studia podyplomowe Polityka Compliance w organizacji oraz posiada tytuł Approved Compliance Expert.

Przez ponad 10 lat pracowała w warszawskich biurach międzynarodowych kancelarii prawnych – Hogan & Hartson oraz K&L Gates.

Barbara Jawdosiuk

 

Barbara Jawdosiuk – Ekspert, Departament Prawny, Komisja Nadzoru Finansowego

 

Radca prawny, od 1994 związana z Komisją Papierów Wartościowych i Giełd, a następnie Komisją Nadzoru Finansowego. Od 2002 zatrudniona na stanowiskach Radcy Przewodniczącego, Z-cy Dyrektora, Dyrektora Departamentu. Obecnie zatrudniona na stanowisku Eksperta w Departamencie Prawnym.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowych z Studiów Inwestycji  zakresu inwestycji kapitałowych i projektów rozwojowych firmy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Pawel Franczak

 

Paweł Frańczak – Adwokat, Partner, Kancelaria Stocki i Frańczak Adwokaci sp. p.

Partner Zarządzający Stocki I Frańczak adwokaci, obsługującej klientów krajowych i międzynarodowych. Ponad 10 lat doświadczenia jako członek zarządu oraz dyrektor wykonawczy krajowych i międzynarodowych instytucji finansowych oraz jako prawnik biznesowy specjalizujący się w obszarze usług finansowych, instrumentów finansowych, instrumentów pochodnych, branży fintech, projektów due dilligence, blockchain, e-marketingu, AML, danych osobowych i doradztwa korporacyjnego. Zdobył doświadczenie jako Członek Zarządu założonej globalnej regulowanej firmy inwestycyjnej, zatrudniającej ok. 400 pracowników, obecnej na 12 rynkach na całym świecie, gdzie był bezpośrednio odpowiedzialny za założenie i nadzorowanie działalności 7 oddziałów UE i 4 licencjonowanych firm inwestycyjnych w Wielkiej Brytanii, Turcji, Urugwaju, Chile i na Cyprze. Lata doświadczenia menedżerskiego na stanowiskach członków zarządu, dyrektorów regulowanych firm inwestycyjnych. Wykwalifikowany, profesjonalny prawnik i specjalista ds. compliance z mocnym zapleczem edukacyjnym i szerokim międzynarodowym doświadczeniem prawnym i compliance.

Boena Kopotowska male

 

Bożena Kłopotowska – Zastępca Dyrektora, Dom Maklerski PKO Banku Polskiego

 

Karierę zawodową rozpoczęła od pracy w PLZ "Okęcie". Następnie po uzyskaniu licencji maklera papierów wartościowych w 1994 roku rozpoczęła pracę w Centralnym Biurze Maklerskim Pekao SA. przechodząc kolejne ścieżki kariery zawodowej poprzez Kierownika Zespołu Obsługi Transakcji, Wicedyrektora, a następnie Dyrektora Departamentu Rynków Giełdowych, sprawującego nadzór nad obsługą wszystkich transakcji detalicznych, systemem internetowym, obsługą rynku pierwotnego oraz wdrożeniem rozwiązań informatycznych i biznesowych.

Uczestniczyła w przygotowaniu i przeprowadzeniu fuzji Banku BPH i Pekao SA w zakresie integracji działalności maklerskiej i utworzenia biura maklerskiego w strukturach Bank Pekao SA. Od grudnia 2007 roku Zastępca Dyrektora Domu Maklerskiego Banku Pekao SA.

Od 1 września 2010 Zastępca Dyrektora Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego ds. Operacyjnych.

Absolwentka Politechniki Warszawskiej.

 Maciej Kurzajewski

 

Maciej Kurzajewski - Dyrektor Departamentu Firm Inwestycyjnych, Komisja Nadzoru Finansowego

Pracownik KPWiG, następnie KNF. Ponad 10-cio letnie doświadczenie zawodowe, związane z tematyką funkcjonowania rynku kapitałowego w szczególności dotyczące działalności rynków regulowanych i podmiotów świadczących usługi maklerskie. Obecnie sprawuje funkcję Dyrektora w Departamencie Firm Inwestycyjnych.
Brał czynny udział  w opracowaniu projektów szeregu ustaw i aktów wykonawczych dotyczących rynku finansowego, w tym implementujących system MiFID w polskim systemie prawa.
Uczestnik prac organów struktury Komisji Europejskiej związanych z przygotowaniem przepisów prawa wspólnotowego, a następnie jednolitego stosowania tych regulacji.
Autor opracowania na temat systemu rekompensat w Polsce oraz publikacji o prawach i obowiązkach klienta domu maklerskiego. Wykładowca na kilkudziesięciu kursach, konferencjach i seminariach związanych z prawem rynku kapitałowego.
Wieloletni członek Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych, Komisji Egzaminacyjnej do przygotowania i przeprowadzenia testu umiejętności oraz Komisji Egzaminacyjnej dla Agentów Firm Inwestycyjnych. 

Maciej Mackiewicz   Maciej Mackiewicz – Adwokat, Kancelaria Kaczmarczyk Orzechowski Legal Services

Praktyka Macieja Mackiewicza koncentruje się na ochronie danych osobowych, prawie nowych technologii, compliance, zwalczaniu nadużyć wewnętrznych, prawie karnym gospodarczym oraz prawie medycznym.  Jego doświadczenie obejmuje szereg projektów z zakresu bezpieczeństwa i  zwalczania przestępstw, kompleksowych audytów i wdrożeń z zakresu danych osobowych w branży telekomunikacyjnej, e- commerce, medycznej i energetycznej oraz finansowej. 

Przez ostatnie lata pracował w jednej z największych firm telekomunikacyjnych w Polsce w obszarze bezpieczeństwa korporacyjnego i regulacyjnego.

Micha Nowakowski   dr Michał Nowakowski – Of Counsel, Kancelaria Kaczmarczyk Orzechowski Legal Services

Michał Nowakowski jest prawnikiem specjalizującym się w dziedzinie unijnych regulacji finansowych, w tym szczególnie dotyczących bankowości (CRDIV/BRRD/PSD2) oraz rynków kapitałowych (MiFID2/PRIIPS/UCITS). Posiada uprawnienia adwokackie oraz tytuł doktora w zakresie prawa europejskiego.
Jego działalność ogniskuje się wokół analizowania i wdrażania regulacji finansowych (MiFID2/PSD2) w bankach, firmach inwestycyjnych oraz TFI. Opracowuje projekty polityk, procedur oraz regulaminów, a także doradza w zakresie ładu korporacyjnego oraz compliance.
Doświadczenie zdobywał m.in. w nowo powstałym globalnym banku mobilnym, gdzie jako zastępca głównego prawnika odpowiadał m.in. za koordynację wdrażania pakietu MiFID2, implementację PSD2 oraz tworzenie ładu korporacyjnego, a także proces uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej i inwestycyjnej. Pracował również w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, Narodowym Banku Polskim czy Komisji Nadzoru Finansowego, a także w kancelarii prawnej Baker & McKenzie.

Oldak Krzysztof

  Krzysztof Ołdak – Dyrektor Działu Operacyjnego, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Od 1994 r. związany z rynkiem kapitałowym. W 2000r. objął funkcję Wicedyrektora Działu Operacyjnego, a od lutego 2003r. do dnia dzisiejszego pełni funkcję Dyrektora tego Działu.
Nadzoruje działalność operacyjną KDPW w zakresie obsługi rynku kasowego, a w szczególności rozrachunki transakcji, rejestrację papierów wartościowych w depozycie i obsługę zdarzeń korporacyjnych. W ramach kompetencji działu realizowane są również operacje związane z obsługą linków transgranicznych z zagranicznymi systemami depozytowymi, w tym transfery papierów wartościowych będących w podwójnym notowaniu oraz obsługa zdarzeń korporacyjnych związanych z tymi papierami.
Uczestniczy w licznych grupach roboczych wspierających rozwój polskiego rynku kapitałowego.
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Agnieszka Rostkowska   Agnieszka Rostkowska – Wiceprezes Zarządu, Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.

Agnieszka Rostkowskajest związana z rynkiem kapitałowym niemal od początku jego istnienia (1992). Do Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A. dołączyła w 2002 roku. Rozpoczęła wówczas pracę na stanowisku Dyrektora Biura Kontroli Ryzyka i Nadzoru Wewnętrznego, zaś w 2018 roku objęła funkcję Wiceprezesa Zarządu. Wcześniej Członek Zarządu oraz Head of Operations w Credit Suisse First Boston (Polska) S.A. Od 2014 roku Wiceprzewodnicząca Rady Izby Domów Maklerskich oraz Członek Komisji Etyki przy Izbie Domów Maklerskich. Od 2013 roku Wiceprzewodnicząca Komitetu ds. Ryzyka KDPW_CCP. Członek Stowarzyszenia Compliance.
Absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego w Warszawie, gdzie zdobyła tytuł magistra Zarządzania Organizacją. Ukończyła Podyplomowe Studium z Zarządzania Ryzykiem w Warszawskim Instytucie Bankowości oraz Euroforum MBA w Szkole Nowoczesnego Zarządzania
Sobkw Piotr    Piotr Sobków – Członek Zarządu, Izba Domów Maklerskich

Piotr Sobków jest związany z rynkiem kapitałowym od 1993 roku. W latach 1993-1995 był zatrudniony w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie KNF), gdzie jako starszy radca zajmował się finansami i kontrolą biur maklerskich. W latach 1995-1997 pracował jako Inspektor Nadzoru w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. W latach 1997-1999 był zatrudniony jako Inspektor Nadzoru i Dyrektor Middle Office w Raiffeisen Capital & Investment Polska S.A. W latach 1999-2006 pełnił funkcję Inspektora Nadzoru i Członka Komitetu Inwestycyjnego w PKO/Handlowy PTE S.A. W latach 2006-2010 pracował w Erste Securities Polska S.A. jako Inspektor Nadzoru, Compliance Officer, Risk Manager, pełnił też funkcję Prokurenta. Od listopada 2010 roku do lipca 2013 roku związany z Grupą OPERA, jako Dyrektor Departamentu Nadzoru -Inspektor Nadzoru w OPERA - Kwiatkowski i Wspólnicy SKA oraz Członek Zarządu OPERA TFI i OPERA DM.
Pełni funkcję Członka Zarządu IDM od dnia 1 października 2013 roku.
Absolwent Wyższej Szkoły Komunikacji i Łączności w Żylinie (Słowacja) oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, posiada licencję maklera papierów wartościowych nr 1782.

Aleksander Smidowicz  

Aleksander Śmidowicz – Radca Prawny, Kancelaria Radcy Prawnego Aleksander Śmidowicz

Prawnik z ponad 20-letnim doświadczeniem. Od 2016 roku prowadzi własną kancelarię. Wcześniej związany z Bankiem Zachodnim WBK S.A., w którym rozpoczął pracę w 1996 roku. Od 1998 roku pracował w Centralnym Biurze Maklerskim Wielkopolskiego Banku Kredytowego S.A., a następnie w Domu Maklerskim BZ WBK S.A. W latach 2006-2014 pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Prawnego i Compliance Domu Maklerskiego BZ WBK S.A., a w latach 2015-2016 radcy prawnego – koordynatora działalności maklerskiej w Banku Zachodnim WBK S.A. Brał udział w dostosowywaniu Grupy BZ WBK do wymogów dyrektywy MiFID I i II oraz innych regulacji dotyczących rynku kapitałowego. Ponadto zaangażowany był w szereg transakcji kapitałowych, przygotowywanie i wprowadzanie nowych usług maklerskich oraz przekształcenia w Grupie BZ WBK. Obecnie świadczy pomoc prawną m.in. firmom inwestycyjnym.
W latach 2015-2017 pełnił funkcję konsultanta Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) jako członek Roboczej Grupy Konsultacyjnej Stałego Komitetu Ochrony Inwestora i Pośredników ESMA.
Doświadczenie międzynarodowe zdobywał pracując w Genewie, Dublinie, Madrycie i Paryżu oraz w relacjach z instytucjami amerykańskimi.
Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2007 roku radca prawny. Arbiter Sądu Polubownego Izby Domów Maklerskich. Współautor „Prawa rynku kapitałowego. Komentarz” Duże Komentarze Becka, Wydawnictwo C. H. BECK. Prowadzi wykłady i szkolenia dla uczestników rynku kapitałowego.

Anna Zwoliska-Doboszyska    Anna Zwolińska-Doboszyńska – Zespół Prawny do Spraw Obsługi Działalności Operacyjnej w Biurze Prawnym, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Anna Zwolińska-Doboszyńska ukończyła studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest doktorem nauk prawnych i autorką licznych publikacji z zakresu prawa cywilnego i prawa papierów wartościowych. Od 1999 r. była zatrudniona w Biurze Prawnym Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, a następnie w Biurze Prawnym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego na stanowisku głównego specjalisty. W 2012 r. rozpoczęła pracę w Grupie KDPW. Była zatrudniona zarówno w Biurze Prawnym Krajowego Depozytu, jak też w Zespole Radców Prawnych a następnie w Zespole Prawnym KDPW_CCP S.A. Obecnie pracuje w Zespole Prawnym do Spraw Obsługi Działalności Operacyjnej w Biurze Prawnym KDPW. Specjalizuje się w prawie cywilnym i w prawie papierów wartościowych.

Członkowie Izby

 •  Trigon DM 1

 •  Ipopema Securities

 • TMS

 • mbank

 • Santander Securities Strona IDM

 • BM Santander alternatywne

 • alior bank

 • DM Pekao

 • bdm

 • bos bank

 • bank bps

 • citi handlowy

 • pko

 • BNPP Biuro Maklerskie Final

 • Erste

 • BM ING

 • milenium

 • noble

 • xtb

 • Haitong

Instytucje współpracujące

 • logo SII

 • psik

 • BondSpot nowe

 • TGE

 • GPW

 • igte

 • IRGIT3

 • Logo KDPW

 • knf

 • seg

 • ZMID nowe