Szkolenia

Szkolenie „NOWE ZASADY DOKONYWANIA OFERT PUBLICZNYCH” - 6 sierpnia 2019 r. godz. 10:00-15:00 Warszawa

Izba Domów Maklerskich organizuje Szkolenie „NOWE ZASADY DOKONYWANIA OFERT PUBLICZNYCH” – Rozporządzenie prospektowe  (UE) 2017/1129 vs przepisy prawa krajowego.

Szkolenie odbędzie się w dniu 6 sierpnia 2019 r. w godz. 10:00 – 15:00 w Warszawie. O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy uczestników drogą mailową po zakończeniu rejestracji.

Cel szkolenia

Celem szkolenia będzie przedstawienie Uczestnikom praktycznych aspektów zmian w zasadach przeprowadzania ofert publicznych w kontekście obowiązujących przepisów krajowych, przepisów unijnych – rozporządzenia prospektowego oraz planowanych zmian do ustawy o ofercie publicznej.

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do: dyrektorów i pracowników departamentów prawnych, compliance, zarządzania ryzykiem, audytorów wewnętrznych w firmach inwestycyjnych, bankach, funduszach  oraz pozostałych instytucjach finansowych.

Zakres tematyczny szkolenia

1. Rozporządzenie prospektowe – stosowanie w kontekście obowiązującej ustawy o ofercie publicznej

 • Różnice w definicji oferty publicznej i wynikające z tego konsekwencje.
 • Obowiązek pośrednictwa firmy inwestycyjnej.
 • Inne zagadnienia wynikające z rozbieżności w przepisach krajowych i unijnych.

2. Planowane zmiany w ustawie o ofercie publicznej i ustawie o obrocie instrumentami finansowymi

 • Dostosowanie przepisów krajowych do Rozporządzenia prospektowego.
 • Szczególne rozwiązania krajowe w odniesieniu do oferowania.
 • Inne zmiany –obowiązek rejestracji rozmów i korespondencji również w zakresie doradztwa i zarządzania.

3. Agent Emisji i obowiązek dematerializacji niektórych instrumentów finansowych

 • Wyłączenie możliwości łączenia określonych funkcji w procesie emisji.
 • Przypadki, w których zawarcie umowy z agentem emisji nie jest wymagane.

Prowadzący szkolenie

Szkolenie poprowadzi Pan Aleksander Śmidowicz – Radca Prawny, Konsultant ESMA.

Koszt udział w szkoleniu

Członkowie Izby: 800 zł netto (pierwsza osoba) i 450 zł netto kolejne,
Pozostałe instytucje: 1000 zł netto (pierwsza osoba) i 600 zł netto kolejne.

 

Członkowie Izby

 •  Trigon DM 1

 •  Ipopema Securities

 • TMS

 • mbank

 • BM Santander alternatywne

 • alior bank

 • BM Pekao

 • bdm

 • bos bank

 • bank bps

 • citi handlowy

 • BM PKO BP male

 • BNPP Biuro Maklerskie Final

 • Erste

 • BM ING

 • milenium

 • noble

 • xtb

 • Haitong

Instytucje współpracujące

 • logo SII

 • psik

 • BondSpot nowe

 • TGE

 • GPW

 • igte

 • IRGIT3

 • Logo KDPW

 • knf

 • seg

 • ZMID nowe