Szkolenia

Szkolenie z zakresu nowych Rozporządzeń: warunków technicznych i organizacyjnych oraz trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych 19.07.2018r. godz. 10:00-15:00 Warszawa

Szkolenie z zakresu Rozporządzenia MiFIR – ujawnianie i raportowanie transakcji. 19.04.2018r. godz. 10:00-15:00 Warszawa

Warsztat MiFID II co jeszcze wzbudza nasze wątpliwości i co musimy mieć gotowe na 3 stycznia 2018r. - 14.12.2017r. godz. 10:00 Warszawa

Szkolenie pt. Handel Elektroniczny 21.08.2017r. godz. 10:00-15:00 Warszawa

Szkolenie z zakresu Rozporządzenia MiFIR – przejrzystość przed- i posttransakcyjna, 02.08.2017r. godz. 10:00-14:45, Warszawa

Szkolenie z zakresu księgowości papierów wartościowych. 7.06.2017 r. godz. 9:30 – 16:30 Warszawa

Szkolenie z zakresu Dyrektywy MiFID II - warunki działalności firm inwestycyjnych. 20 kwietnia 2017r. Warszawa

Szkolenie z zakresu Dyrektywy MiFID II – sprawozdawczość dla klientów. 23.03.2017r. godz. 10:00

Szkolenie z zakresu MiFID II - informacje dla klientów. 9.02.2017 w Warszawie

Szkolenie z zakresu Dyrektywy MiFID II – ochrona inwestora. Część II. 24.01.2017r. godz. 10:00 Warszawa