Szkolenia

Warsztat z zakresu „Ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym” 15 czerwca 2016r.

Szkolenie „Nowe obowiązki dla domów maklerskich w zakresie interakcji z klientem – różnice MiFID a MiFID II” 13 maja 2016r.

Warsztat „Dyrektywa MAD” 26 kwietnia 2016r.

Warsztat pt. "Wytyczne KNF dotyczące zarządzania obszarami IT dla podmiotów infrastruktury rynku kapitałowego" 19 kwietnia 2016r.

Szkolenie "Dostosowanie domów maklerskich do wymogów związanych z implementacją pakietu CRD IV – co zmienia się w praktyce – a nie tylko na papierze?" 7 października 2015r. godz. 10:30

Warsztat praktyczny „CRR step by step” oraz najistotniejsze planowane zmiany w zakresie zarządzania ryzykiem w domach maklerskich. 3 lipca 2015r.

Warsztat Akademii Compliance dot. emisji obligacji korporacyjnych 21 maja 2015 r.

Warsztaty pt. „Obowiązki firmy inwestycyjnej względem inwestora/klienta w świetle wymogów MIFID II” - 23 kwietnia 2015r.

Warsztaty z zakresu Wytycznych dotyczących zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w firmach inwestycyjnych” – 19 marca 2015r. godz. 10:00

Warsztaty z zakresu zarządzania portfelem i FATCA 19 lutego 2015r.

Członkowie Izby

 •  Trigon DM 1

 •  Ipopema Securities

 • TMS

 • mbank

 • Santander Securities Strona IDM

 • BM Santander alternatywne

 • alior bank

 • DM Pekao

 • bdm

 • bos bank

 • bank bps

 • citi handlowy

 • pko

 • BNPP Biuro Maklerskie Final

 • Erste

 • BM ING

 • milenium

 • noble

 • xtb

 • Haitong

Instytucje współpracujące

 • logo SII

 • psik

 • BondSpot nowe

 • TGE

 • GPW

 • igte

 • IRGIT3

 • Logo KDPW

 • knf

 • seg

 • ZMID nowe