Szkolenia

Szkolenie podatkowe dla domów maklerskich 19 listopada 2014r.

Warsztaty dot. Outsourcingu dla domów maklerskich

Podsumowanie szkolenia dla domów maklerskich dot. FATCA

Szkolenie dla domów maklerskich dot. FATCA

Szokolenie "Raportowanie EMIR z perspektywy Domów Maklerskich"

Szkolenie "Obowiązki domów maklerskich wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych"

Szkolenie "Wymogi EMIR z perspektywy domów maklerskich"

Szkolenie Proporcja VAT w branży finansowej

Kurs na doradcę inwestycyjnego