Projekt ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw

W związku z pracami nad Projektem ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz wychodząc naprzeciw postulatowi wzmocnienia ochrony inwestorów detalicznych aktywnych na rynku OTC/Forex, Izba Domów Maklerskich przedkłada propozycje zmian do Projektu. Proponowane rozwiązania zostały wypracowane z uwzględnieniem stanowisk uczestników rynku, zaprezentowanych w trakcie konferencji uzgodnieniowej 28 września 2017 r.

Obecnie –  w ramach Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych ESMA – trwają  prace nad wprowadzeniem na początku 2018 r. jednolitych europejskich rozwiązań, których celem jest poprawa ochrony inwestorów detalicznych na rynku OTC/Forex. W opinii Izby spójność przepisów europejskich, ograniczająca pole dla arbitrażu regulacyjnego, ma kluczowe znaczenie dla skutecznej realizacji założonego celu. Z uwagi na powyższe, postulujemy o wstrzymanie wszelkich decyzji ustawodawczych do momentu ogłoszenia szczegółowych regulacji europejskich. Izba Domów Maklerskich chce podkreślić, że projektowane obecnie przepisy – wraz z wcześniej wprowadzonymi przez KNF wytycznymi – mają łącznie charakter bardziej restrykcyjnych niż obowiązujące w takich krajach jak Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Hiszpania, Cypr, w których zarejestrowana jest duża część firm inwestycyjnych oferujących usługi na rynku w Polsce. Stwarza to poważne ryzyko odpływu polskich inwestorów w kierunku obcych jurysdykcji, w których oferowane są bardziej konkurencyjne rozwiązania a tym samym osiągnięcia efektu wręcz odwrotnego od założeń a więc pogorszenia poziomu bezpieczeństwa i ochrony inwestorów.

Zobacz wiecej.