Ciekawe materiały i informacje

  1. Raport IOSCO

    Raport Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO) dotyczący rynku OTC instrumentów pochodnych dla klientów detalicznych (grudzień 2016 r.) 
    Link