Materiały edukacyjne

Jak bezpiecznie inwestować na rynkach finansowych

Izba Domów Maklerskich opracowała pierwszy na polskim rynku OTC praktyczny przewodnik 
nt. bezpieczeństwa uczestników rynku inwestycyjnego w Polsce. 

Materiał omawia podstawowe zasady bezpiecznego inwestowania bazując na sześciu kluczowych elementach, które szczegółowo opisane są w poszczególnych rozdziałach Informatora.

Pobierz PDF