Media o nas

19.10.17

Puls Biznesu – Firmy foreksowe chcą pogrupować klientów

Rząd szykuje ograniczenie dźwigni. Brokerzy mówią „nie”, ale mają kompromisową propozycję. Klient zaczynający grę na foreksie będzie mógł korzystać z dźwigni nie większej niż 1:50, czyli wniesiony przez niego depozyt będzie musiał odpowiadać co najmniej 2 proc. wartości instrumentu bazowego. Będzie co prawda mógł wnioskować o podniesienie dźwigni do 1:100 (1 proc. depozytu), ale dopiero wtedy, gdy udowodni, że w poprzedzających wniosek 24 miesiącach zrealizował 40 lub więcej transakcji na foreksie. To propozycja Izby Domów Maklerskich w sporze o dźwignię na foreksie.

 

Zobacz artykuł

19.10.17

Parkiet – Izba Domów Maklerskich przeciwna zmianom na rynku forex

Pomysł obniżenia dźwigni na szeroko rozumianym rynku forex nadal budzi wielkie emocje. Izba Domów Maklerskich apeluje o wstrzymanie prac nad ustawą do czasu decyzji europejskiego nadzoru ESMA na początku 2018 r. Wszystko dlatego, że Izba dostrzega  ryzyko wystąpienia arbitrażu regulacyjnego, który może zagrozić konkurencyjności polskiej branży firm inwestycyjnych i pogorszyć bezpieczeństwo krajowych inwestorów detalicznych.

 

Zobacz artykuł

18.10.17

ISBNews – IDM przeciwna wprowadzeniu zmian prawnych na krajowym rynku OTC/forex

Izba Domów Maklerskich (IDM) apeluje o wstrzymanie prac nad ustawą dot. krajowego rynku OTC/forex do czasu decyzji Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) na początku 2018 r., podała IDM. Izba widzi ryzyko wystąpienia arbitrażu regulacyjnego, który może zagrozić konkurencyjności polskiej branży firm inwestycyjnych i pogorszyć bezpieczeństwo krajowych inwestorów detalicznych. "Obecnie - w ramach ESMA - trwają prace nad wprowadzeniem na początku 2018 r. jednolitych europejskich rozwiązań, których celem jest ochrona inwestorów detalicznych na rynku OTC/forex. Dlatego w interesie nas wszystkich jest, aby wstrzymać dziś prace krajowe do czasu decyzji ESMA. Spójność przepisów polskich i unijnych, ograniczająca pole dla arbitrażu regulacyjnego, ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa inwestorów detalicznych i konkurencyjności krajowej branży firm inwestycyjnych" - powiedział prezes IDM Waldemar Markiewicz, cytowany w komunikacie.

 

Zobacz artykuł


18.10.17

Wnp.pl – Izba Domów Maklerskich przeciwko zmianom na rynku Forex

Izba Domów Maklerskich jest przeciwna wprowadzeniu zmian prawnych na krajowym rynku OTC/Forex. IDM chce, aby dalsze zmiany prawne w Polsce szły w kierunku poprawy bezpieczeństwa inwestorów, uwzględniając jednak potrzeby utrzymania konkurencyjności rynku. Obecnie – w ramach Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych ESMA – trwają prace nad wprowadzeniem na początku 2018 r. jednolitych europejskich rozwiązań, których celem jest ochrona inwestorów detalicznych na rynku OTC/Forex. – W interesie nas wszystkich jest, aby wstrzymać dziś prace krajowe do czasu decyzji ESMA – mówi Waldemar Markiewicz, prezes IDM.

 

Zobacz artykuł


08.09.17

Puls Biznesu – Polscy brokerzy chcą audytu

Izba Domów Maklerskich (IDM) przesłała do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) pismo nawiązujące do projektu zmian ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. Z pisma wynika, że IDM chce wspólnie z KNF powołać audytora, któ­ry sprawdzi, jak polskie domy maklerskie dotychczas wdra­żały zalecenia KNF dotyczące foreksu.„Wnioski z przeprowadzo­nego badania mogłyby posłużyć jako podstawa do dalszych rozważań na temat zmian prawnych na rynku w interesie branży maklerskiej i krajowych inwestorów" - czytamy w do­kumencie.

Zobacz artykuł

 

08.09.17

Parkiet – Forex kością niezgody

Izba Domów Maklerskich zdradziła, że pod koniec sierpnia wysłała w sprawie koreksu pismo do KNF, apelując o przeprowadzenie analizy standardów działania i poziomu regulacji polskiej branży OTC. Miałaby być do tego powołana specjalna grupa robocza, która „pozwoli na efektywne wypracowanie i wdrożenie rozwiązań chroniących klientów przy zachowaniu konkurencyjności branży wobec podmiotów zagranicznych” – czytamy w piśmie IDM. 

Zobacz artykuł

 

27.07.17

Money.pl – Rząd robi sobie nowych wrogów? Zmiany na foreksie w ogniu krytyki inwestorów i brokerów

Proponowane zmiany w ustawie znacząco obniżają konkurencyjność krajowych domów maklerskich działających w branży forex i de facto promują podmioty zagraniczne, które działają w Polsce, a nie podlegają jurysdykcji KNF - podkreśla Waldemar Markiewicz, prezes Izby Domów Maklerskich. W rozmowie z money.pl wskazuje, że będzie to wspierać rozwój tzw. szarej strefy, bo klienci będą przechodzić na platformy firm inwestycyjnych, które nie stosują się do polskiego reżimu prawnego.

Zobacz artykuł

 

24.07.17

Dziennik Gazeta Prawna – Nie przeregulujmy forexu

Wprowadzenie dodatkowych restrykcji na rynku forex spowoduje, że skutek będzie odwrotny do zamierzone­go. Ograniczenie dopusz­czalnego poziomu dźwigni, który decyduje o wielkości potrzebnego kapitału do przeprowadzania transakcji na rynku walutowym, ogra­nicza konkurencyjność pol­skich brokerów względem podmiotów zagranicznych, świadczących takie usługi dla krajowych klientów. Polscy inwestorzy biegle porusza­ją się po europejskim rynku usług maklerskich, porównu­ją oferty i wybierają te, które zapewniają najlepsze warun­ki. Zaostrzenie regulacji może doprowadzić do sytuacji, w której klienci będą szukać platform zagranicznych lub podmiotów z szarej strefy, niekontrolowanych przez KNF i niestosujących się do polskiego reżimu prawnego – mówi Waldemar Markiewicz, Prezes Izby Domów Maklerskich, w rozmowie z Markiem Chądzyńskim.

 

Zobacz artykuł

 

21.07.17

Parkiet – Poczekajmy na unijne regulacje

W ciągu ostatnich kilku lat Polska zbudowała na tle innych systemów gospodarczych europejskich jeden z większych i dojrzal­szych rynków forex z około 15-proc. udziałem aktywnych klientów detalicznych. To, że dziś mamy rynek OTC z regulacjami chroniącymi inwestora, to nasza przewaga konkurencyjna, przewaga branży maklerskiej wobec innych rynków OTC w UE. Teraz problem w tym, czy budujemy dalej konkuren­cyjne otoczenie regulacyjne, czy też nie – oraz jaki wpływ mają zaproponowane zmiany ustawy na interes polskiego klienta. W naszym przekona­niu tworzenie niekorzystnego otoczenia regulacyjnego, a w tym przypadku mamy z tym do czynienia, może spowodować, że skutki nowych regulacji będą odwrotne do zamierzonego. Mówiąc wprost: klienci będą słabiej chronieni niż obecnie – mówi Waldemar Markiewicz, Prezes Izby Domów Maklerskich, w rozmowie z Przemysławem Tychmanowiczem.

 

Zobacz artykuł

 

20.07.17

Money.pl – IDM: niższa dźwignia wepchnie inwestorów w szarą strefę

Izba Domów Maklerskich ocenia, że projekt zmian na rynku forex nie chroni inwestorów w odpowiedni sposób i wpędza ich w szarą strefę. W liście do Ministerstwa Finansów IDM krytykuje planowane regulacje, wytykając m.in. ich niezgodność z prawem unijnym.

 

Zobacz artykuł

 

Członkowie Izby

 • Polski DM 1

 •  Trigon DM 1

 •  Ipopema Securities

 • TMS

 • mbank

 • Vestor DM

 • db sec

 • DM BZWBK

 • alior bank

 • DM Pekao

 • bdm

 • bos bank

 • bank bps

 • citi handlowy

 • pko

 • raiffazen

 • Erste

 • BM ING

 • milenium

 • noble

 • xtb

 • Haitong

Instytucje współpracujące

 • logo SII

 • psik

 • BondSpot nowe

 • gielda-energii

 • gpwww

 • igte

 • IRGIT3

 • Logo KDPW

 • knf

 • seg

 • zmid