Media o nas

14.01.19

Forexclub.pl - ESMA a forex: skutki interwencji produktowej ESMA

W sierpniu 2018 r. europejski regulator ESMA wprowadził interwencję produktową, która znacząco ograniczyła poziom dźwigni finansowej dla klientów indywidualnych handlujących na rynku forex. W konsekwencji klienci detaliczni, dla których dźwignia jest jednym z kluczowych parametrów atrakcyjności rynku OTC,  przenoszą rachunki do brokerów, którzy nie stosują się do unijnego prawa i oferują konkurencyjne warunki transakcyjne, w tym wyższą dźwignię.  Zaledwie po kilku miesiącach obowiązywania interwencji produktowej ESMA, do końca III kw. 2018 r., zmniejszyła się wyraźnie liczba aktywnych inwestorów w europejskich domach maklerskich. Z kolei wzrost obrotów i liczby aktywnych inwestorów notują firmy z krajów nieobjętych interwencją produktową ESMA.

  

Zobacz artykuł

 

11.01.19

Comparic.pl – Marek Wołos o przyszłości regulacji rynków OTC w Polsce i w Europie

Po sześciu miesiącach od wprowadzenia ograniczenia dźwigni przez ESMA na rynku europejskim, w tym także w Polsce, domy maklerskie odnotowały znaczny spadek obrotów oraz liczby aktywnych klientów indywidualnych. Konsekwencją tych ograniczeń może być spadek liczby brokerów w Europie, a tym samym spadek konkurencji na rynku, co oznacza mniej korzystne warunki dla traderów, powiedział Marek Wołos, ekspert ds. rynku OTC w Izbie Domów Maklerskich.

 

Zobacz artykuł

 

09.07.18

Dziennik Gazeta Prawna - Inwestorzy uciekną w szarą strefę

Od 1 sierpnia Europejski Urząd Giełd i Papierów War­tościowych (ESMA) urucha­mia interwencję produktową. I ograniczy dźwignię wykorzystywaną przy han­dlu kontraktami na pary walut Jak to działa? Inwe­stor wpłaca jedynie depozyt zabezpieczający i może han­dlować kontraktami o war­tości wielokrotnie większej.  Prezes IDM podkreśla, że nowe regulacje stwarzają ryzyko arbitrażu regulacyjnego. Na polskim rynku już pojawiły się pierwsze oferty firm ze Szwajcarii czy Australii, które oferują klientom konkurencyjne warunki inwestycyjne. – Ograniczanie dźwigni   nie zwiększy ochrony inwestora. Pomogłoby w tym ograniczenie działalności firm oferujących usługi nielegalnie albo mamiących klientów nierzetelną reklamą - ocenia prezes IDM.

 

Zobacz artykuł

 

29.06.18

FxMag.pl - Marek Wołos dla FxMag o konsekwencjach ograniczenia dźwigni przez ESMA

Wytyczne ESMA w sposób istotny wpływają na działalność i konkurencyjność krajowych domów maklerskich. Interwencja zmniejsza atrakcyjność inwestycyjną rynku unijnego na korzyść firm niepodlegających jurysdykcji ESMA. Jedną z kluczowych zmian dla rynku jest obniżenie dźwigni. Niższa dźwignia to mniejsze możliwości działania dla aktywnych inwestorów, którzy wykorzystują forex w swoich strategiach inwestycyjnych. Ograniczenie maksymalnego poziomu dźwigni to jak hamowanie bolidu z prędkości 200 km/h, czy nawet 100 km/h, do 30 km/h. Rynek kontraktów CFD funkcjonuje i rozwija się dzięki temu, że istnieje lewar. Forex to rynek o ustabilizowanej zmienności. Żeby nadać mu trochę atrakcyjności inwestycyjnej, trzeba umożliwić inwestorom posługiwanie się lewarem. Świadomy inwestor wykorzystuje dźwignię, żeby realizować różnego rodzaju strategie inwestycyjne pozwalające mu osiągać zamierzone zyski. Wprowadzenie interwencji może mieć więc skutek odwrotny do założonego – zamiast zwiększać bezpieczeństwo inwestorów, zachęcamy ich do przenoszenia swoich rachunków do firm, które nie przestrzegają wytycznych ESMA i działają na granicy prawa, oferując możliwość inwestowania z wykorzystaniem wysokiego lewara.

 

Zobacz artykuł

 

29.06.18

ForexRev.pl - MiFID II, ESMA i przyszłość rynku CFD w Polsce i Europie – Wywiad z Markiem Wołosem z IDM

Wytyczne ESMA w sposób istotny wpływają na działalność i konkurencyjność krajowych domów maklerskich. Interwencja zmniejsza atrakcyjność inwestycyjną rynku unijnego na korzyść firm niepodlegających jurysdykcji ESMA. Zmiana dotkanie zarówno odbiorców rynku jak i dostawców. Inwestorzy będą zmuszeni zmienić swoje strategie inwestycyjne, zwiększyć depozyty lub ograniczyć aktywność. Z kolei brokerzy prawdopodobnie stracą część obrotu. Trzykrotne zmniejszenie dźwigni można porównać do zmiany silnika w samochodzie ze 100-konnego, na 30-konny. Warto zwrócić uwagę, że ta zmiana została wdrożona w bardzo krótkim czasie i obie strony rynku będą musiały się szybko do niej dostosować.

Jak na razie możemy tylko spekulować odnośnie realnego wpływu zmian na działalność brokerów, jednak przywołując historię z 2015 roku, kiedy dźwignia w Polsce została ograniczona do wysokości 100:1, brokerzy raportowali spadek obrotów o około 30%. W tym momencie spadki będą prawdopodobnie większe. Taka sytuacja może ograniczyć rozwój branży FX/CFD w Europie oraz zapobiec ekspansji europejskich firm na rynki pozaeuropejskie. Pytanie również jak zareagują na zmiany sami inwestorzy. Czy zmienią strategię inwestycyjną, czy może przeniosą się do brokerów poza UE.

 

Zobacz artykuł

 

27.06.18

PAP – IDM liczy na wyeliminowanie z rynku firm nie stosujących się do interwencji ESMY

Ograniczenia wprowadzone przez EMSA uregulowały działalność podmiotów europejskich, pomijając firmy spoza UE i firmy z krajów egzotycznych, takich jak np. Saint Vincent, gdzie nie obowiązują przepisy ESMA. Interwencja zmniejsza atrakcyjność inwestycyjną europejskiego rynku na korzyść firm niepodlegających jurysdykcji ESMA. Te firmy są obecnie największym wyzwaniem dla nadzorców, ponieważ to tu notujemy najwięcej nadużyć w branży forex" - powiedział PAP Biznes Marek Wołos, ekspert ds. rynku OTC w Izbie Domów Maklerskich.

 

Zobacz artykuł

 

26.06.18

Forexclub.pl - Marek Wołos, IDM: “Interwencja ESMA może mieć skutek odwrotny do założonego”

Główne zmiany wprowadzane w ramach interwencji ESMA dotyczą wysokości wymaganego depozytu zabezpieczającego, ujednolicenia dla wszystkich firm inwestycyjnych poziomu stop out do 50 proc., wprowadzenia ochrony przed ujemnym saldem, ograniczenia w zakresie oferowanych bonusów przy zawieraniu transakcji na CFD oraz ujednolicenia ostrzeżenia o ryzyku. W praktyce, od 1 sierpnia 2018 r. inwestorzy będą musieli dysponować dużo większymi pieniędzmi na koncie, żeby obracać tymi samymi kwotami co teraz, tym samym forex może stać się dla nich mniej atrakcyjny. W przypadku par walutowych, w których jest złoty, mowa o konieczności podniesienia wartości depozytu aż pięciokrotnie. Podobnie w przypadku inwestycji w najpopularniejsze indeksy giełdowe, czy złoto. Dotychczas wystarczyło kilka tysięcy złotych, żeby  zainwestować i móc liczyć na duży zysk z inwestycji. Teraz taka kwota będzie niewystarczająca. Przepisy wprowadzone w tym kształcie stwarzają ryzyko arbitrażu regulacyjnego ze stratą dla krajowej branży maklerskiej. W związku z interwencją produktową, rynek europejski, stanie się atrakcyjny dla firm spoza UE, które nie zastosują się do przepisów ESMA.

 

Zobacz artykuł

 

20.06.18

ForexRex.pl - IDM wskazuje KNF pierwsze nadużycie w związku z MiFID II

Izba Domów Maklerskich (IDM) wystosowała list otwarty do Marka Chrzanowskiego, przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w celu uwypuklenia problemu spadku konkurencyjności polskich i europejskich brokerów w obliczu unijnej dyrektywy MiFID II. Nowe prawo przyciągnęło do UE domy maklerskie z poza Wspólnoty – podmioty te nie stosują się do regulacji unijnych, w tym interwencji European Securities and Markets Authority (ESMA), i ich działania mają znamiona niezgodnych z krajowym prawem. Wiele branżowych organizacji starało się wskazać ESMA, że jego działania mogą przynieść skutek odwrotny do zamierzonego. Podmioty nie będące pod europejska jurysdykcją za pomocą wzmożonych internetowych kampanii reklamowych już starają się przyciągać lokalnych klientów. Wielu niedoświadczonych traderów może w wyniku tego stracić pieniądze, a rodzimi regulatorzy nie będą w stanie zbyt dużo na to poradzić.

 

Zobacz artykuł

 

19.06.18

Comparic.pl - IDM: Interwencja ESMA zabije konkurencyjność krajowej branży

W związku z wprowadzeniem przez ESMA interwencji produktowej dot. kontraktów różnic kursowych, IDM, zwraca uwagę, że na polskim rynku pojawiły się już pierwsze zagraniczne podmioty maklerskie spoza Unii Europejskiej oferujące krajowym klientom detalicznym konkurencyjne warunki transakcyjne na rynku Forex. Podmioty te nie stosują się do regulacji unijnych, w tym interwencji ESMA, i ich działania są prawdopodobnie niezgodne z krajowym prawem.

 

Zobacz artykuł

 

19.06.18

FxMag.pl - Wkrótce ograniczenie dźwigni na Forex. IDM obawia się o działania brokerów spoza UE

Izba Domów Maklerskich opublikowała dziś komunikat dotyczący wpływu ograniczenia dźwigni finansowej przez ESMA na konkurencyjność krajowych domów i biur maklerskich. Wskazuje ona, że podmioty z siedzibą poza Unią europejską mogą wykorzystać interwencję produktową ESMA, by (najprawdopodobniej niezgodnie z prawem) zyskać przewagę konkurencyjną. „(…) w związku z wprowadzeniem przez European Securities and Markets Authority (ESMA) interwencji produktowej dot. kontraktów różnic kursowych (CFD), Izba Domów Maklerskich (IDM), zwraca uwagę, że na polskim rynku pojawiły się już pierwsze zagraniczne podmioty maklerskie spoza Unii Europejskiej oferujące krajowym klientom detalicznym konkurencyjne warunki transakcyjne na rynku forex. Podmioty te nie stosują się do regulacji unijnych, w tym interwencji ESMA, i ich działania są prawdopodobnie niezgodne z krajowym prawem.” – czytamy w komunikacie.

 

Zobacz artykuł

 

Członkowie Izby

 •  Trigon DM 1

 •  Ipopema Securities

 • TMS

 • mbank

 • Vestor DM

 • Santander Securities Strona IDM

 • BM Santander alternatywne

 • alior bank

 • DM Pekao

 • bdm

 • bos bank

 • bank bps

 • citi handlowy

 • pko

 • Biuro Maklerskie BGZ BNP Pariba

 • Erste

 • BM ING

 • milenium

 • noble

 • xtb

 • Haitong

Instytucje współpracujące

 • logo SII

 • psik

 • BondSpot nowe

 • TGE

 • GPW

 • igte

 • IRGIT3

 • Logo KDPW

 • knf

 • seg

 • ZMID nowe