Media o nas

15.02.18

Forexclub.pl – Stanowisko Izby Domów Maklerskich wobec propozycji ESMA

W grudniu ub. roku branżę walutową zmroził komunikat ESMA, który zakłada wdrożenie rewolucyjnych zmian na detalicznym rynku opcji binarnych, kontraktów CFD i Forex. Panaeuropejski regulator rozważa bowiem m.in. zredukowanie dźwigni finansowej dla wybranych instrumentów pochodnych do poziomu 1:30, a nawet 1:5. IDM wyraziła aprobatę dla części pomysłów ESMA. Zdaniem organizacji działania mające na celu zwiększenie ochrony inwestorów indywidualnych są jak najbardziej potrzebne. Poprawa bezpieczeństwa uczestników rynku to element, który wymaga odświeżenia i dostosowania do obecnie panujących warunków rynkowych.

 

Zobacz artykuł

 

14.02.18

Parkiet - Maklerzy piszą do ESMA

Tak jak można było się spodziewać, Izba Domów Maklerskich w oficjalnym stanowisku skierowanym do ESMA (europejski regulator) na pomyśle obniżenia dźwigni finansowej na szeroko rozumianym rynku forex nie zostawiła suchej nitki. Nasi brokerzy zgodzili się, że trzeba podejmować działania mające na celu lepszą ochronę inwestorów, ale obniżenie lewara nie jest ku temu najlepszą drogą.

Jesteśmy za rozwiązaniami, które będą realnie zwiększały ochronę inwestorów detalicznych. Widzimy, że dla branży i europejskich nadzorców największym wyzwaniem jest nielegalna działalność firm spoza UE. To wymaga interwencji w pierwszej kolejności, ponieważ działania tych podmiotów są poza kontrolą krajowych nadzorów. A firmy te są źródłem wielu nadużyć na rynku – wskazuje Waldemar Markiewicz, prezes IDM.

 

Zobacz artykuł

 

13.02.18

FxMag.pl – Domy maklerskie w obronie dźwigni - IDM przesyła swoje uwagi do ESMA

Przedstawiciele polskiej branży Forex w ramach konsultacji społecznych ESMA bronili dźwigni finansowej dla traderów rynku OTC. Polska Izba Domów Maklerskich przesłała do europejskiej instytucji szereg uwag, dotyczących zmian w regulacjach rynku kontraktów CFD.

Jesteśmy za rozwiązaniami, które będą realnie zwiększały ochronę inwestorów detalicznych. Widzimy, że dla branży i europejskich nadzorców największym wyzwaniem jest nielegalna działalność firm spoza UE. To wymaga interwencji w pierwszej kolejności, ponieważ działania tych podmiotów są poza kontrolą krajowych nadzorów. A firmy te są źródłem wielu nadużyć na rynku – powiedział Waldemar Markiewicz, prezes IDM.

 

Zobacz artykuł

 

13.02.18

Comparic.pl – IDM przedstawia uwagi w sprawie propozycji ESMA dot. zmian regulacji rynku CFD

Do 5 lutego branża i inwestorzy mogli przesyłać swoje opinie odnośnie projektowanych zmian. W dniu dzisiejszym poznaliśmy uwagi jakie do tego projektu ma Izba Domów Maklerskich (IDM) będąca największą niezależną samorządową organizacją środowiska pracodawców domów i biur maklerskich w Polsce. W swoim stanowisku do europejskiego nadzorcy, Izba Domów Maklerskich poparła wszelkie działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa uczestników rynku finansowego. Izba nie zgodziła się jednak z propozycją ESMA dot. obniżenia poziomu dźwigni na rynku forex, ponieważ nie zwiększy to ochrony klienta. Takie podejście – zdaniem europejskiej branży finansowej – może zmniejszyć atrakcyjność inwestycyjną europejskiego rynku CFD, z korzyścią dla podmiotów spoza UE, których działania są największym wyzwaniem dla europejskiego nadzoru. IDM skłania się ku rozwiązaniu proponowanemu przez Ministerstwo Finansów, które uzależnia wielkość dźwigni od doświadczenia inwestora.

 

Zobacz artykuł

 

 

12.02.18

Comparic.pl - IDM ostrzega przed kolejnymi podmiotami świadczącymi usługi bez zezwoleń

Izba Domów Maklerskich przesłała do UOKiK, Ministerstwa Finansów, KNF oraz Rzecznika Finansowego przykłady działalności na terenie Polski firm inwestycyjnych, które bez posiadania odpowiedniej licencji oferują lub oferowały krajowym klientom usługi na rynku finansowym. Wskazane przez IDM przykłady prezentują podmioty, które kierują/kierowały ofertę usług na terenie Polski nie posiadając zezwolenia i nie figurując w rejestrze firm inwestycyjnych prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego. Podmioty te na swoich witrynach internetowych zachęcają użytkownika do inwestowania na rynku finansowym oferując: gwarancję zarabiania i ponadprzeciętne zyski nie informując przy tym o ryzyku związanym z inwestycjami. Zakres przekazywanych informacji, nasuwa podejrzenie, że działania te wprowadzają potencjalnych inwestorów w błąd oraz narażają na utratę zainwestowanych środków. Dodatkowo obawy budzi sposób, w jaki podmioty te opisują i promują swoje oferty. Szczególne zastrzeżenie Izby Domów Maklerskich budzą przekazywane w sposób agresywny informacje o potencjalnych korzyściach inwestycyjnych, które mogą wprowadzać inwestora w błąd.

 

Zobacz artykuł

 

12.02.18

Parkiet - Rynek broni lewara

Trwa batalia o przyszłość rynku forex. Europejski regulator (ESMA) chce m.in. ograniczyć poziom maksymalnej dźwigni dla niektórych instrumentów nawet do poziomu 5:1. Spotkało się to jednak ze zdecydowaną reakcją rynku. Jak wynika z badania prze-prowadzonego przez brytyjską firmę IG Markets, aż 98 proc. respondentów (w ankiecie oddano ponad 14 tyś. głosów) nie zgadza się z tym, co pro- . ponuje ESMA, wskazując, że ograniczenie poziomu dźwigni nie jest skutecznym sposobem ochrony inwestorów. Aż 60 proc. badanych wskazuje, że jeśli ograniczenie lewara faktycznie wejdzie w życie, trzeba się liczyć z tym, że inwestorzy łaskawszym okiem spojrzą na firmy, które są zarejestrowane poza Unią Europejską. Waldemar Markiewicz, prezes Izby Domów Maklerskich, wskazuje, że taka postawa zgodna jest z tym, o czym mówi od dłuższego czasu środowisko brokerskie w Polsce.

 

Zobacz artykuł

 

08.02.18

Forexrev.pl - Zmiany ESMA: Wyniki badań IG Group i komentarz Prezesa IDM

Konsultacje społeczne przeprowadzone przez ESMA zmobilizowały całą branżę Forex/CFD na naszym kontynencie. Regulator otrzymał bardzo dużą liczbę zgłoszeń i wygląda na to, że większość z nich prezentuje odmienne zdanie na temat proponowanych zmian. Również Prezes Izby Domów Maklerskich, Waldemar Markiewicz, przedstawił swoje zdanie na temat proponowanych zmian: Stanowisko uczestników rynku OTC w związku z konsultacjami propozycji zmian regulacji na rynku jest zgodne ze stanowiskiem Izby Domów Maklerskich i oczekiwaniami inwestorów w Polsce.

 

Zobacz artykuł

 

 

08.02.18

Comparic.pl – IDM: 98% inwestorów nie zgadza się na obniżenie lewara FX/CFD

IG Markets, brytyjska firma inwestycyjna, opublikowała wyniki badania dot. propozycji nowych regulacji ESMA. Zdaniem Waldemara Markiewicza, Prezesa Izby Domów Maklerskich, stanowisko uczestników rynku OTC w związku z konsultacjami propozycji zmian regulacji na rynku jest zgodne ze stanowiskiem Izby Domów Maklerskich i oczekiwaniami inwestorów w Polsce: Opublikowane uwagi, wskazują, że inwestorzy w Europie negatywnie ocenili propozycję obniżenia dźwigni, ponieważ nie jest to skuteczne narzędzie ochrony inwestora. IDM skłania się bardziej ku rozwiązaniom proponowanym przez Ministerstwo Finansów, które łączy wielkość dźwigni z doświadczeniem klienta. To optymalne rozwiązanie chroni niedoświadczonych inwestorów, jednocześnie dając doświadczonym graczom możliwości efektywnego wykorzystania produktów rynku forex w swoim portfelu inwestycyjnym. Niektóre domy maklerskie działające na rynku forex, członkowie IDM, oferują swoim klientom ochronę przed ujemnym saldem na rachunku maklerskim.

 

Zobacz artykuł

 

 

01.02.18

Rzeczpospolita - Trudno ścigać wabiących łatwym i szybkim zyskiem

Polskie prawo nie pozwala na to, by sprzedawcy obiecywali klientom uzyskanie konkretnej stopy zwrotu. - Profesjonalna firma inwestycyjna zawsze przypomina o ryzyku związanym z inwestycjami. Gwarancje wysokich zysków wiążą się z nieprofesjonalnym podejściem do klienta, a osoba, która takie obietnice składa, nie zachowuje się uczciwie - mówi Waldemar Markiewicz, prezes Izby Domów Maklerskich. - Szczególną czujność powinny wzbudzić natarczywe telefony. Inwestorzy powinni też zawsze sprawdzać, czy firma oferująca usługi finansowe posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na świadczenie usług w Polsce - dodaje. Problem oszustw na rynku forex dotyczy bowiem najczęściej firm zarejestrowanych za granicą, w egzotycznych krajach spoza Unii Europejskiej. Na domiar złego spółki te co jakiś czas zmieniają kraj rejestracji.

Czytaj więcej

 

17.01.18

Nasz Dziennik – Dla nieuczciwych nie ma miejsca

Dla polskiego rynku finansowego ważne jest konkurencyjne otoczenie regulacyjne, które stwarzałoby dobre warunki do rozwoju branży domów maklerskich. Dla dalszego rozwoju krajowych brokerów ważne jest, aby dźwignia finansowa, która jest bardzo ważnym elementem konkurencyjności pro-duktów, pozostała taka sama jak w innych krajach. Kluczowe jednak jest, aby skutecznie eliminować nieuczciwe praktyki zagranicznych firm. l to już jest w ustawie, gdzie zapisano np. blokadę stron internetowych nielegalnie działających na polskim rynku podmiotów. IDM monitoruje rynek i informuje odpowiednie urzędy o praktykach nieuczciwych firm. Jednak ich wyeliminowanie z rynku, jak widać, nie jest łatwe, ponieważ wciąż znajdujemy kolejne przykłady takich firm. Trzecim elementem jest ścisłe przestrzeganie zasad informowania i reklamowania pro duktów. Trzeba pamiętać, że to domom maklerskim najbardziej zależy na tym, by rynek miał dobrą reputację, a klienci na nim czuli się bezpiecznie. Dlatego branża niedawno przyjęła Kodeks Dobrych Praktyk w Komunikacji Marketingowej – mówi Waldemar Markiewicz, prezes IDM.

Zobacz artykuł


Członkowie Izby

 •  Trigon DM 1

 •  Ipopema Securities

 • TMS

 • mbank

 • Vestor DM

 • Santander Securities Strona IDM

 • BM Santander alternatywne

 • alior bank

 • DM Pekao

 • bdm

 • bos bank

 • bank bps

 • citi handlowy

 • pko

 • Biuro Maklerskie BGZ BNP Pariba

 • Erste

 • BM ING

 • milenium

 • noble

 • xtb

 • Haitong

Instytucje współpracujące

 • logo SII

 • psik

 • BondSpot nowe

 • TGE

 • GPW

 • igte

 • IRGIT3

 • Logo KDPW

 • knf

 • seg

 • ZMID nowe