Centrum Prasowe

Testy planów awaryjnych odpowiedź GPW

W dniu 24 marca br. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. odpowiedziała na pismo Izby dot. przeprowadzania przez kilka firm inwestycyjnych testów planów awaryjnych w trakcie sesji testowej.

Z pisma, które Izba otrzymała od Pana Dariusza Kułakowskiego - Członka Zarządu GPW w Warszawie S.A. wynika, że nie ma przeszkód, aby przyjąć naszą propozycję pełnienia przez Izbę roli organizatora konsorcjum Członków Giełdy, którzy wspólnie mieli by uczestniczyć w testach oraz równomiernie ponosić koszt świadczonej przez GPW usługi.

Giełda dodatkowo obiecała, że wraz z KDPW uzgodni możliwość organizacji bezpłatnych testów PCN dwa razy w roku. O wynikach tych uzgodnień będziemy poinformowani odrębnym pismem.

Zobacz: Pismo GPW do IDM dot. przeprowadzania przez firmy inwestycyjne testów planów awaryjnych.

Zobacz: Pismo IDM do GPW dot. przeprowadzania przez firmy inwestycyjne testów planów awaryjnych