Centrum Prasowe

Testy planów awaryjnych odpowiedź GPW

W dniu 24 marca br. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. odpowiedziała na pismo Izby dot. przeprowadzania przez kilka firm inwestycyjnych testów planów awaryjnych w trakcie sesji testowej.

Z pisma, które Izba otrzymała od Pana Dariusza Kułakowskiego - Członka Zarządu GPW w Warszawie S.A. wynika, że nie ma przeszkód, aby przyjąć naszą propozycję pełnienia przez Izbę roli organizatora konsorcjum Członków Giełdy, którzy wspólnie mieli by uczestniczyć w testach oraz równomiernie ponosić koszt świadczonej przez GPW usługi.

Giełda dodatkowo obiecała, że wraz z KDPW uzgodni możliwość organizacji bezpłatnych testów PCN dwa razy w roku. O wynikach tych uzgodnień będziemy poinformowani odrębnym pismem.

Zobacz: Pismo GPW do IDM dot. przeprowadzania przez firmy inwestycyjne testów planów awaryjnych.

Zobacz: Pismo IDM do GPW dot. przeprowadzania przez firmy inwestycyjne testów planów awaryjnych

 

Członkowie Izby

 •  Trigon DM 1

 •  Ipopema Securities

 • TMS

 • mbank

 • BM Santander alternatywne

 • alior bank

 • BM Pekao

 • bdm

 • bos bank

 • bank bps

 • citi handlowy

 • BM PKO BP male

 • BNPP Biuro Maklerskie Final

 • Erste

 • BM ING

 • milenium

 • noble

 • xtb

 • Haitong

Instytucje współpracujące

 • logo SII

 • psik

 • BondSpot nowe

 • TGE

 • GPW

 • igte

 • IRGIT3

 • Logo KDPW

 • knf

 • seg

 • ZMID nowe