Centrum Prasowe

Połączenie Zespołów Roboczych ds. kosztów rynku kapitałowego oraz transparentność i bezpieczeństwo

W związku z zbliżonym zakres zadań oraz podobnym składem Zespołów Roboczych ds. kosztów rynku kapitałowego oraz transparentność i bezpieczeństwo, Ministerstwo finansów podjęło decyzję o powołaniu w ich miejsce nowego Zespołu Roboczego ds. kosztów i bezpieczeństwa rynku kapitałowego.

Zadaniem zespołu będzie identyfikacja mechanizmów umożliwiających miarodajne porównanie kosztów inwestycji w różnych segmentach rynku, analiza możliwości racjonalizacji kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym oraz wypracowanie procedur informowania o kosztach funkcjonowania nadzoru i rozliczania tych kosztów, a także dokonanie przeglądu dotychczasowych regulacji z zakresu obowiązkowego systemu rekompensat dla inwestorów.

Zobacz: Pismo Ministerstwa Finansów