Centrum Prasowe

Połączenie Zespołów Roboczych ds. kosztów rynku kapitałowego oraz transparentność i bezpieczeństwo

W związku z zbliżonym zakres zadań oraz podobnym składem Zespołów Roboczych ds. kosztów rynku kapitałowego oraz transparentność i bezpieczeństwo, Ministerstwo finansów podjęło decyzję o powołaniu w ich miejsce nowego Zespołu Roboczego ds. kosztów i bezpieczeństwa rynku kapitałowego.

Zadaniem zespołu będzie identyfikacja mechanizmów umożliwiających miarodajne porównanie kosztów inwestycji w różnych segmentach rynku, analiza możliwości racjonalizacji kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym oraz wypracowanie procedur informowania o kosztach funkcjonowania nadzoru i rozliczania tych kosztów, a także dokonanie przeglądu dotychczasowych regulacji z zakresu obowiązkowego systemu rekompensat dla inwestorów.

Zobacz: Pismo Ministerstwa FinansówCzłonkowie Izby

 •  Trigon DM 1

 •  Ipopema Securities

 • TMS

 • mbank

 • BM Santander alternatywne

 • alior bank

 • BM Pekao

 • bdm

 • bos bank

 • bank bps

 • citi handlowy

 • BM PKO BP male

 • BNPP Biuro Maklerskie Final

 • Erste

 • BM ING

 • milenium

 • noble

 • xtb

 • Haitong

Instytucje współpracujące

 • logo SII

 • psik

 • BondSpot nowe

 • TGE

 • GPW

 • igte

 • IRGIT3

 • Logo KDPW

 • knf

 • seg

 • ZMID nowe