Centrum Prasowe

Posiedzenie Rady Rozwoju Rynku Finansowego 10 kwietnia 2014r.

W dniu 10 kwietnia br. w Ministerstwie Finansów odbędzie się kolejne posiedzenie Rady Rozwoju Rynku Finansowego poświęcone Strategii rozwoju rynku kapitałowego w Polsce.

Na posiedzeniu dokonana zostanie wstępna prezentacja części opisowej strategii rozwoju rynku kapitałowego oraz zwięzłe posumowanie dotychczasowych prac prowadzonych w ramach poszczególnych zespołów roboczych powołanych przy Radzie.

Tematem przewodnim posiedzenia Rady ma być korelacja poziomu oszczędności z tempem wzrostu gospodarczego, jak również potencjalne stymulatory wzrostu skłonności do długookresowego oszczędzania.

Izbę Domów Maklerskich na posiedzeniu Rady reprezentować będą Pan Waldemar Markiewicz, Prezes Zarządu IDM oraz Pan Piotr Sobków, Członek Zarządu IDM.


Członkowie Izby

 •  Trigon DM 1

 •  Ipopema Securities

 • TMS

 • mbank

 • Santander Securities Strona IDM

 • BM Santander alternatywne

 • alior bank

 • DM Pekao

 • bdm

 • bos bank

 • bank bps

 • citi handlowy

 • pko

 • BNPP Biuro Maklerskie Final

 • Erste

 • BM ING

 • milenium

 • noble

 • xtb

 • Haitong

Instytucje współpracujące

 • logo SII

 • psik

 • BondSpot nowe

 • TGE

 • GPW

 • igte

 • IRGIT3

 • Logo KDPW

 • knf

 • seg

 • ZMID nowe