Centrum Prasowe

Zmiana mnożnika kontraktów terminowych na WIG 20 - odpowiedź GPW

W dniu 21 marca Izba Domów Maklerskich przekazała do GPW swoje stanowisko dotyczące zmiany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. mnożnika kontraktów terminowych na indeks WIG20.

W związku z bardzo niskimi obecnie obrotami na kontraktach terminowych (FW2020) Izba nie widzi potrzeby zmiany mnożnika. Z statystyk wynika, że decyzja o zwiększeniu mnożnika na kontraktach nie spowodowała zwiększenia płynności.

Izba uważa również, że wycofanie w najbliższym czasie kontraktów terminowych na WIG20 z mnożnikiem 10 spowoduje spadek przychodów GPW i domów maklerskich w tym zakresie nawet o połowę.

Pobierz: Odpowiedź Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Pobierz: Pismo IDM do GPW dot. zmiany mnożnika kontraktów terminowych na indeks WIG20. 

 

Członkowie Izby

 •  Trigon DM 1

 •  Ipopema Securities

 • TMS

 • mbank

 • BM Santander alternatywne

 • alior bank

 • BM Pekao

 • bdm

 • bos bank

 • bank bps

 • citi handlowy

 • BM PKO BP male

 • BNPP Biuro Maklerskie Final

 • Erste

 • BM ING

 • milenium

 • noble

 • xtb

 • Haitong

Instytucje współpracujące

 • logo SII

 • psik

 • BondSpot nowe

 • TGE

 • GPW

 • igte

 • IRGIT3

 • Logo KDPW

 • knf

 • seg

 • ZMID nowe