Centrum Prasowe

Szeroka reprezentacja krajowych domów maklerskich w Radzie Giełdy – Pismo Izby do Ministra Skarbu Państwa

W związku ze zbliżającym się terminem Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Izba Domów Maklerskich, zrzeszająca środowisko krajowych biur i domów maklerskich, zawnioskowała w dniu 2 czerwca br. do Ministra Skarbu Państwa, głównego akcjonariusza GPW o znaczne powiększenie reprezentacji krajowej branży maklerskiej w Radzie Giełdy w stosunku do stanu obecnego.

W ocenie Izby, większa reprezentacja środowiska maklerskiego prowadzącego działalność na giełdzie w Warszawie i bezpośrednio zainteresowanego dalszym w rozwojem polskiego rynku kapitałowego, jak również jego instytucji infrastrukturalnej, czyli GPW, w Radzie Nadzorczej może wspomagać Zarząd GPW w wyborze optymalnej strategii rozwoju dla warszawskiego parkietu, bez szkody dla polskiego rynku kapitałowego i gospodarki w Polsce. 


Zobacz: Pismo Izby do Ministra Skarbu Państwa.