Centrum Prasowe

Kandydaci środowiska domów maklerskich do Rady Giełdy

W 17 czerwca br. zostało dokonane formalne zgłoszenie kandydatów środowiska biur i domów maklerskich zrzeszonych w Izbie Domów Maklerskich na członków Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zgodnie z prośbą Ministerstwa Skarbu Państwa.

Rada Domów Maklerskich w dniu 17 czerwca br. podjęła uchwałę Nr 25/II i 27/II rekomendując jako kandydatów na stanowisko Członka Rady Giełdy Pana Marka Słomskiego, Prezesa Zarządu ING Securities S.A. oraz Pana Waldemara Markiewicza, Prezesa Zarządu DB Securities S.A.

Zobacz: Formalne zgłoszenie

Zobacz: Uchwała Rady Domów Maklerskich Nr 25/II

Zobacz: Uchwała Rady Domów Maklerskich Nr 27/II

Zobacz: Pismo MSP dot. zgłoszenia kandydatów do Rady Giełdy

Zobacz: Odpowiedź Izby do MSP dot. zgłoszenia kandydatów do Rady Giełd
Członkowie Izby

 •  Trigon DM 1

 •  Ipopema Securities

 • TMS

 • mbank

 • BM Santander alternatywne

 • alior bank

 • BM Pekao

 • bdm

 • bos bank

 • bank bps

 • citi handlowy

 • BM PKO BP male

 • BNPP Biuro Maklerskie Final

 • Erste

 • BM ING

 • milenium

 • noble

 • xtb

 • Haitong

Instytucje współpracujące

 • logo SII

 • psik

 • BondSpot nowe

 • TGE

 • GPW

 • igte

 • IRGIT3

 • Logo KDPW

 • knf

 • seg

 • ZMID nowe