Centrum Prasowe

Kandydaci środowiska domów maklerskich do Rady Giełdy

W 17 czerwca br. zostało dokonane formalne zgłoszenie kandydatów środowiska biur i domów maklerskich zrzeszonych w Izbie Domów Maklerskich na członków Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zgodnie z prośbą Ministerstwa Skarbu Państwa.

Rada Domów Maklerskich w dniu 17 czerwca br. podjęła uchwałę Nr 25/II i 27/II rekomendując jako kandydatów na stanowisko Członka Rady Giełdy Pana Marka Słomskiego, Prezesa Zarządu ING Securities S.A. oraz Pana Waldemara Markiewicza, Prezesa Zarządu DB Securities S.A.

Zobacz: Formalne zgłoszenie

Zobacz: Uchwała Rady Domów Maklerskich Nr 25/II

Zobacz: Uchwała Rady Domów Maklerskich Nr 27/II

Zobacz: Pismo MSP dot. zgłoszenia kandydatów do Rady Giełdy

Zobacz: Odpowiedź Izby do MSP dot. zgłoszenia kandydatów do Rady Giełd