Centrum Prasowe

Pismo IDM do KDPW dot. wnoszenia depozytów i raportowania zabezpieczeń

W dniu 17 lipca br. Izba przesłała pismo do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. dotyczące wnoszenia depozytów i raportowania zabezpieczeń.

W niniejszym piśmie Izba zawnioskowała o bardziej elastyczne zapisy w regulacjach KDPW_CCP, które nakazywałby wniesienie wpłaty przez uczestnika rozliczającego najpóźniej do czasu rozpoczęcia kolejnej sesji giełdowej (a nie 30 minut po powzięciu informacji). Takim rozwiązaniem zainteresowane są nie tylko domy maklerskie, ale również banki pełniące funkcję płatnika. Izba zaproponowała aby taki obwarować dodatkowo konkretną godziną, np. osiągnięcie progu ostrzegawczego nastąpiło o godzinie 15.00.
Zaproponowany przez Izbę tryb pozwoli wyeliminować ryzyko opóźnień w przesyłaniu środków pieniężnych po stronie firm inwestycyjnych oraz skuteczniejsze zarządzanie rachunkiem nostro w NBP przez departamenty skarbu w bankach.

W kwestii dotyczącej raportowania zabezpieczeń Izba zaproponowała, by KDPW_CCP umożliwiło wysłanie takich informacji w czasie realnym dla uczestnika np. do godziny 23.00, a nie tylko do momentu zamknięcia systemu CCP, tj około godziny 21.00. Do tego czasu nie zawsze domy maklerskie są  w stanie wygenerować informację w zakresie zabezpieczeń złożonych na koniec dnia. Jest to, często uzależnione od czasu otrzymania plików z KDPW_CCP.

Zobacz: Pismo IDM do KDPW dot. wnoszenia depozytów i raportowania zabepieczeń.