Centrum Prasowe

Badanie relacji inwestorskich w spółkach z WIG30 - Wspólne przedsięwzięcie Izby i Gazety Giełdy Parkiet

Oceń relacje inwestorskie spółek giełdowych!

Gazeta Giełdy „Parkiet” i Izba Domów Maklerskich organizują największe w Polsce

„Badanie relacji inwestorskich w spółkach z WIG30”.

 

Inicjatywa ta ma na celu podnoszenie standardów relacji inwestorskich spółek notowanych na GPW w Warszawie. Wysoki poziom polityki informacyjnej zachęca inwestorów do lokowania środków w akcje, ułatwia spółkom pozyskiwanie kapitału, wspiera wzrost aktywności inwestorów i zwiększa płynność obrotu. Poprzez podnoszenie jakości komunikacji w spółkach publicznych notowanych na giełdzie, wspieramy rozwój rynku kapitałowego w Polsce.

- Poprzez podnoszenie jakości komunikacji w spółkach publicznych notowanych na Giełdzie w Warszawie, wspólnie możemy wspierać rozwój naszego rynku kapitałowego. Jednym z ważnych czynników atrakcyjności rynku jest płynność, która w dużej mierze zależy właśnie od jakości komunikacji spółek z inwestorami. Wysoki poziom relacji inwestorskich zachęca do lokowania pieniędzy w akcje notowanych podmiotów i ułatwia im pozyskiwanie kapitału na rozwój – mówi Waldemar Markiewicz, prezes Izby Domów Maklerskich.

 

- Nie wszystkie spółki giełdowe należycie dbają o swoich akcjonariuszy, zwłaszcza tych mniejszych. W tym obszarze jest jeszcze sporo do zrobienia. Badanie pozwoli wyłonić i przybliżyć tych emitentów, którzy będą wzorem do naśladowania dla pozostałych spółek – dodaje Andrzej Stec, redaktor naczelny Gazety Giełdy „Parkiet”.

 

- Dotychczasowy rozwój rynków kapitałowych w Polsce oparty jest na konsekwentnym budowaniu zaufania wśród jego uczestników. Dla nas właśnie zaufanie wraz z reputacją jest bardzo istotne. Instytucje naszego rynku kapitałowego powinny wpływać na poprawę jakości relacji spółek z inwestorami. To jeden z elementów zwiększeniu znaczenia naszej giełdy – mówi Jacek Socha, wiceprezes i partner w firmie PwC.

 

Badanie trwa miesiąc: od 15 września do 15 października. Aby przyznać spółce notę wystarczy wejść na stronę parkiet.com/ankieta. Skala oceny to 1-6 (gdzie 1 to ocena niedostateczna, 6 - celująca). Można ocenić relacje inwestorskie jednej spółki, bądź wszystkich 30 firm z indeksu WIG30. Wyniki opublikujemy w „Parkiecie” po zakończeniu akcji.

 

Inwestorzy, którzy wypełnią ankietę, otrzymają prezent: 10-dniowe e-wydanie „Parkietu.

  

Partnerem badania jest: PwC Polska.

 

Akcja prowadzona jest pod patronatem Akcjonariatu Obywatelskiego.

Członkowie Izby

 •  Trigon DM 1

 •  Ipopema Securities

 • TMS

 • mbank

 • BM Santander alternatywne

 • alior bank

 • BM Pekao

 • bdm

 • bos bank

 • bank bps

 • citi handlowy

 • BM PKO BP male

 • BNPP Biuro Maklerskie Final

 • Erste

 • BM ING

 • milenium

 • noble

 • xtb

 • Haitong

Instytucje współpracujące

 • logo SII

 • psik

 • BondSpot nowe

 • TGE

 • GPW

 • igte

 • IRGIT3

 • Logo KDPW

 • knf

 • seg

 • ZMID nowe