Centrum Prasowe

Podsumowanie szkolenia podatkowego dla domów maklerskich

W 19 listopada br. .Izba Domów Maklerskich zorganizowała dla pracowników domów maklerskich szkolenie podatkowe w związku ze zmianami prawnymi, które wejdą w życie od 1 stycznia 2015r.

Zakres tematyczny szkolenia:

·          Wybrane zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych i oraz od osób fizycznych wchodzące w życie od stycznia 2015 r.

  • Obowiązki w zakresie zryczałtowanego podatku u źródła (WHT) ciążące na domach maklerskich
  • Opodatkowanie wybranych dochodów od kapitałów pieniężnych podatkiem PIT oraz kontrowersje z tym związane (scalenia, dziedziczenie akcji, prawa nabyte itp.) - praktyczne problemy  związane z obliczaniem podstawy zryczałtowanego podatku przez domy maklerskie.

Szkolenie przeprowadzili eksperci PwC zajmujący się obsługą klientów z sektora finansowego oraz opodatkowaniem płatności dokonywanych zagranicę:

  • Magdalena Zasiewska, Dyrektor
  • Witold Adamowicz, Starszy Menedżer
  • Michał Antoniak, Menedżer
  • Mariusz Ferenc, Starszy Konsultant

W szkoleniu udział wzięło ok. 50 osób.