Centrum Prasowe

Konferencja Konkurencyjność polskiego rynku

„Konkurencyjność polskiego rynku kapitałowego dobrem wspólnym jego krajowych interesariuszy”

W dniach 9-11 marca 2012r. odbyła się konferencja programowa Izby Domów Maklerskich, której tematem była „Konkurencyjność polskiego rynku kapitałowego dobrem wspólnym jego krajowych interesariuszy”. W konferencji udział wzięli m.in. przedstawiciele: domów maklerskich Członków Izby jak również krajowych i zdalnych Członków Giełdy, Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Finansów, Komisji Nadzoru Finansowego, Narodowego Banku Polskiego a także Prezesi stowarzyszeń organizacji pracodawców rynku finansowego takich jak: Związek Banków Polskich, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Polskiej Izby Ubezpieczeń a także Izby Domów Maklerskich

W pierwszym dniu konferencji odbyła się dyskusja panelowa n/t. „Konkurencyjność polskiego rynku kapitałowego w dobie światowego kryzysu finansowego”, w której udział wzięli: Pan Andrzej Jakubiak, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego; Pani Beata Stelmach, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych; Pan Tomasz Zganiacz, Dyrektor Departamentu Rynków Kapitałowych w Ministerswie Skarbu Państwa; Pan Piotr Koziński, Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego w Ministerstwie Finansów oraz Pan Jacek Socha, Wiceprezes, Partner PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.
W tym samym dniu odbyła się prezentacja n/t. zalet i wad giełdowego handlu algorytmicznego, którą poprowadził: Pan Gianluigi Gugliotta; Sekretarz Generalny Associazione Italiana Intermediari Mobiliari oraz prezentacja n/t. UTP- nowe możliwości dla domów maklerskich i inwestorów: szanse i zagrożenia dla branży maklerskiej w Polsce, którą poprowadzili: Pan Wojciech Sadowski, Członek Rady Domów Maklerskich, Dyrektor Generalny UniCredit CA IB Poland S.A. oraz Pani Bożena Kłopotowska, Z-ca Dyrektora ds. Operacyjnych Domu Maklerskiego PKO BP S.A.

W drugim dniu konferencji odbyła się dyskusja panelowa pt. „Czy konkurencyjność polskiego rynku kapitałowego jest gwarancją rozwoju jego lokalnych uczestników? Dylematy praktyków rynku”, w której udział wzięli: Pan Janusz Czarzasty, Prezes Zarządu Izby Domów Maklerskich; Pan dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Emitetntów Giełdowych; Pan Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Zarządu Związku Banków Polskich oraz Pan Jan Grzegorz Prądzyński, Prezes Zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń.
W tym samym dniu odbyła się jeszcze jedna dyskusja panelowa dot. licencjonowania maklerów i doradców inwestycyjnych, której koncepcję przedstawił Pan Waldemar Markiewicz , Przewodniczący Rady Domów Maklerskich, Prezes Zarządu DB Securities S.A a w dyskusji udział wzięli: Pan Marek Szuszkiewicz, Dyrektor Departamentu Firm Inwestycyjnych i Infrastruktury Rynku Kapitałowego Komisji Nadzoru Finansowego oraz Pan dr Grzegorz Łętocha, Wiceprezes Zarządu Związku Maklerów i Doradców
Moderatorem dyskusji panelowych w pierwszym i drugim dniu konferencji był Pan Krzysztof Bień, Redaktor Naczelny portalu Obserwator Finansowy.

Pobierz: Prezentacja ALGO-TRADING

Pobierz: Prezentacja Licencjonowanie Maklerów i Doradców Inwestycyjnych

Zdjęcia z konferencji

 • 183
 • 187
 • 180
 • 181
 • 176
 • 188
 • 185
 • 191
 • 190
 • 182
 • 179
 • 186
 • 177
 • 192
 • 178
 • 184