Centrum Prasowe

Konferencja "Komitet audytu i rada nadzorcza w obliczu zasadniczych i koniecznych zmian – Planowane nowelizacje ustaw w 2016 r.”

W dniu 4 listopada br. odbędzie się organizowana przez PKF Polska Konferencja pt. „Komitet audytu i rada nadzorcza w obliczu zasadniczych i koniecznych zmian – Planowane nowelizacje ustaw w 2016 r.”

Konferencja odbędzie się w Sali Notowań GPW w godz. 10:30 – 17:30.

Konferencja skierowana jest do osób pełniących funkcje członków zarządu, dyrektorów finansowych, dyrektorów nadzoru właścicielskiego, radców prawnych, członków rad nadzorczych oraz komitetów audytu. Osoby, dla których wprowadzane zmiany są szczególnie istotą kwestią, reprezentują:

  • Spółki giełdowe
  • Banki krajowe, banki spółdzielcze, oddziały banków zagranicznych
  • Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe
  • Zakłady ubezpieczeniowe, zakłady reasekuracji oraz otwarte fundusze i towarzystwa emerytalne
  • Fundusze inwestycyjne oraz podmioty prowadzące działalność maklerską
  • Kancelarie prawne
  • Jednostki samorządu terytorialnego, których papiery wartościowe notowane są na rynku regulowanym

Koszt udziału to 1450 zł + VAT

Aby dokonać zgłoszenia należy wypełnić formularz zgłoszeniowy pod linkiem: http://www.pkfpolska.pl/formularz-zgloszeniowy-3256

Program: http://www.pkfpolska.pl/program-konferencji-3254

Więcej o konferencji na www.pkfpolska.pl