Centrum Prasowe

Spotkanie świąteczne Członków Izby i uczestników rynku kapitałowego

W dniu 10 grudnia 2015r. odbyło się spotkanie świąteczne Członków Izby i uczestników rynku kapitałowego, w restauracji Concept 13.

Podczas spotkania Prezes Izby Pan Waldemar Markiewicz podsumował osiągnięcia Izby i instytucji rynku kapitałowego w 2015 roku oraz przedstawił plany i wyzwania dla naszego rynku w nadchodzącym 2016.

W spotkaniu oprócz przedstawicieli Członków Izby udział wzięli przedstawicie najważniejszych instytucji rynku kapitałowego tj. Ministerstwa Finansów, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA., Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., Towarowej Giełdy Energii, Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych, BondSpotu, Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych, CFA Society Poland, Związku Maklerów i Doradców, Związku Banków Polskich.

 • 011
 • 012
 • 013
 • 014
 • 015
 • 016
 • 017
 • 018
 • 019
 • 020
 • 021
 • 022