Centrum Prasowe

Spotkanie świąteczne Członków Izby i uczestników rynku kapitałowego

W dniu 10 grudnia 2015r. odbyło się spotkanie świąteczne Członków Izby i uczestników rynku kapitałowego, w restauracji Concept 13.

Podczas spotkania Prezes Izby Pan Waldemar Markiewicz podsumował osiągnięcia Izby i instytucji rynku kapitałowego w 2015 roku oraz przedstawił plany i wyzwania dla naszego rynku w nadchodzącym 2016.

W spotkaniu oprócz przedstawicieli Członków Izby udział wzięli przedstawicie najważniejszych instytucji rynku kapitałowego tj. Ministerstwa Finansów, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA., Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., Towarowej Giełdy Energii, Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych, BondSpotu, Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych, CFA Society Poland, Związku Maklerów i Doradców, Związku Banków Polskich.

 • 011
 • 012
 • 013
 • 014
 • 015
 • 016
 • 017
 • 018
 • 019
 • 020
 • 021
 • 022

Członkowie Izby

 •  Trigon DM 1

 •  Ipopema Securities

 • TMS

 • mbank

 • BM Santander alternatywne

 • alior bank

 • BM Pekao

 • bdm

 • bos bank

 • bank bps

 • citi handlowy

 • BM PKO BP male

 • BNPP Biuro Maklerskie Final

 • Erste

 • BM ING

 • milenium

 • noble

 • xtb

 • Haitong

Instytucje współpracujące

 • logo SII

 • psik

 • BondSpot nowe

 • TGE

 • GPW

 • igte

 • IRGIT3

 • Logo KDPW

 • knf

 • seg

 • ZMID nowe