Centrum Prasowe

Spotkanie świąteczne Izby Domów Maklerskich

W dniu 13 grudnia 2016r. odbyło się spotkanie świąteczne Izby Domów Maklerskich w restauracji Concept 13.

Podczas spotkania Prezes Izby Pan Waldemar Markiewicz podsumował osiągnięcia Izby i instytucji rynku kapitałowego w 2016 roku oraz przedstawił plany i wyzwania dla naszego rynku w nadchodzącym 2017 roku.

 

W spotkaniu oprócz przedstawicieli Członków Izby udział wzięli przedstawicie najważniejszych instytucji rynku kapitałowego tj. Ministerstwa Rozwoju, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA., Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., Towarowej Giełdy Energii, Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych, BondSpotu, Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych, CFA Society Poland, Związku Maklerów i Doradców, Związku Banków Polskich, Spółek notowanych na GPW w Warszawie