Centrum Prasowe

Zapytanie Izby Domów Maklerskich do ESMA dotyczące dokumentu Q&A on inducements wraz z propozycjami pytań

W dniu 5 stycznia 2017 r. Izba przesłała do ESMA opracowane przez działającą przy Izbie grupę roboczą ds. zachęt wg. MiFID II propozycje pytań do dokumentu Q&A on inducements, który prawdopodobnie zostanie niedługo wydany przez ESMA.

Proponowane pytania swoim zakresem objęły m.in.:

 • Interpretację art. 11 Dyrektywy Delegowanej do MiFID II;
 • Wymóg proporcjonalności usługi do otrzymywanych zachęt;
 • Wymóg indywidualnego informowania klienta o przyjętych przez FI zachętach;
 • Sposób w jaki FI może udowodnić, że wynagrodzenia, prowizje i korzyści niepieniężne wypłacane lub otrzymywane przez firmę inwestycyjną, lub które firma zamierza wykorzystać, podnoszą jakość usług świadczonych na rzecz odpowiednich klientów.

PDFPobierz: Propozycje pytań do dokumentu Q&A on inducements_wersja polska

PDFPobierz: Propozycje pytań do dokumentu Q&A on inducements_wersja angielska

Członkowie Izby

 •  Trigon DM 1

 •  Ipopema Securities

 • TMS

 • mbank

 • BM Santander alternatywne

 • alior bank

 • BM Pekao

 • bdm

 • bos bank

 • bank bps

 • citi handlowy

 • BM PKO BP male

 • BNPP Biuro Maklerskie Final

 • Erste

 • BM ING

 • milenium

 • noble

 • xtb

 • Haitong

Instytucje współpracujące

 • logo SII

 • psik

 • BondSpot nowe

 • TGE

 • GPW

 • igte

 • IRGIT3

 • Logo KDPW

 • knf

 • seg

 • ZMID nowe