Centrum Prasowe

Zapytanie Izby Domów Maklerskich do ESMA dotyczące dokumentu Q&A on inducements wraz z propozycjami pytań

W dniu 5 stycznia 2017 r. Izba przesłała do ESMA opracowane przez działającą przy Izbie grupę roboczą ds. zachęt wg. MiFID II propozycje pytań do dokumentu Q&A on inducements, który prawdopodobnie zostanie niedługo wydany przez ESMA.

Proponowane pytania swoim zakresem objęły m.in.:

  • Interpretację art. 11 Dyrektywy Delegowanej do MiFID II;
  • Wymóg proporcjonalności usługi do otrzymywanych zachęt;
  • Wymóg indywidualnego informowania klienta o przyjętych przez FI zachętach;
  • Sposób w jaki FI może udowodnić, że wynagrodzenia, prowizje i korzyści niepieniężne wypłacane lub otrzymywane przez firmę inwestycyjną, lub które firma zamierza wykorzystać, podnoszą jakość usług świadczonych na rzecz odpowiednich klientów.

PDFPobierz: Propozycje pytań do dokumentu Q&A on inducements_wersja polska

PDFPobierz: Propozycje pytań do dokumentu Q&A on inducements_wersja angielska