Centrum Prasowe

IPOPEMA Securities S.A. dołączyła do grona Członków Izby Domów Maklerskich

Uprzejmie informujemy, że do grona Członków Izby Domów Maklerskich w dniu 8 lutego 2017r. dołączyła IPOPEMA Securities S.A.

Misją Izby Domów Maklerskich jest wspieranie rozwoju konkurencyjnego rynku kapitałowego sprzyjającego pozyskiwaniu kapitału przez przedsiębiorstwa na cele rozwojowe, dla wzrostu gospodarczego i zwiększania liczby miejsc pracy w Polsce.

Bardzo się cieszymy, że poprzez realizację naszej misji, domy maklerskie nie zrzeszone w Izbie doceniają naszą pracę i chcą przyłączać się do naszej organizacji.

Bardzo serdecznie zapraszamy pozostałe do domy maklerskie do zapoznania się z działaniami Izby Domów Maklerskich a także od Członkostwa w IDM.

Waldemar Markiewicz       Piotr Prażmo
Prezes Zarządu IDM         Przewodniczący Rady Domów Maklerskich

 

 

Członkowie Izby

 •  Trigon DM 1

 •  Ipopema Securities

 • TMS

 • mbank

 • BM Santander alternatywne

 • alior bank

 • BM Pekao

 • bdm

 • bos bank

 • bank bps

 • citi handlowy

 • BM PKO BP male

 • BNPP Biuro Maklerskie Final

 • Erste

 • BM ING

 • milenium

 • noble

 • xtb

 • Haitong

Instytucje współpracujące

 • logo SII

 • psik

 • BondSpot nowe

 • TGE

 • GPW

 • igte

 • IRGIT3

 • Logo KDPW

 • knf

 • seg

 • ZMID nowe