Centrum Prasowe

IPOPEMA Securities S.A. dołączyła do grona Członków Izby Domów Maklerskich

Uprzejmie informujemy, że do grona Członków Izby Domów Maklerskich w dniu 8 lutego 2017r. dołączyła IPOPEMA Securities S.A.

Misją Izby Domów Maklerskich jest wspieranie rozwoju konkurencyjnego rynku kapitałowego sprzyjającego pozyskiwaniu kapitału przez przedsiębiorstwa na cele rozwojowe, dla wzrostu gospodarczego i zwiększania liczby miejsc pracy w Polsce.

Bardzo się cieszymy, że poprzez realizację naszej misji, domy maklerskie nie zrzeszone w Izbie doceniają naszą pracę i chcą przyłączać się do naszej organizacji.

Bardzo serdecznie zapraszamy pozostałe do domy maklerskie do zapoznania się z działaniami Izby Domów Maklerskich a także od Członkostwa w IDM.

Waldemar Markiewicz       Piotr Prażmo
Prezes Zarządu IDM         Przewodniczący Rady Domów Maklerskich