Centrum Prasowe

Rekomendacje IDM w sprawie projektu zmiany ustawy o nadzorze finansowym opracowanym przez Ministerstwo Finansów

W odniesieniu do ochrony krajowego klienta, Izba Domów Maklerskich widzi tożsamość interesów ustawodawcy i krajowej branży domów maklerskich świadczących usługi na rynku OTC. Jednak w ocenie Izby Domów Maklerskich projekt ustawy nie realizuje postulatu ochrony inwestorów detalicznych – zachęca polskich inwestorów do przeniesienia swoich inwestycji za granicę oraz pogarsza pozycję konkurencyjną polskich firm inwestycyjnych w stosunku do firm zagranicznych. Brak jest podobnie restrykcyjnych ograniczeń w innych krajach Unii Europejskiej. Zmienione przepisy nie będą miały zastosowania do zagranicznych podmiotów inwestycyjnych oraz są sprzeczne z prawem Unii Europejskiej. Wobec tego Izba Domów Maklerskich postuluje o wypracowanie, w porozumieniu z krajową branżą forex, optymalnych rozwiązań w interesie klienta i konkurencyjności polskiego rynku kapitałowego. Konieczne jest wstrzymanie ostatecznych krajowych decyzji do decyzji ESMA – polskie rozwiązania powinny powstać w oparciu o finalne wytyczne ESMA.

 

 

PDF Zobacz: Pismo IDM do MF


PDFZobacz: IDM – zastrzeżenia do ustawy MF o nadzorze nad rynkiem finansowym

Członkowie Izby

 •  Trigon DM 1

 •  Ipopema Securities

 • TMS

 • mbank

 • BM Santander alternatywne

 • alior bank

 • BM Pekao

 • bdm

 • bos bank

 • bank bps

 • citi handlowy

 • BM PKO BP male

 • BNPP Biuro Maklerskie Final

 • Erste

 • BM ING

 • milenium

 • noble

 • xtb

 • Haitong

Instytucje współpracujące

 • logo SII

 • psik

 • BondSpot nowe

 • TGE

 • GPW

 • igte

 • IRGIT3

 • Logo KDPW

 • knf

 • seg

 • ZMID nowe