Centrum Prasowe

Konferencja Programowa IDM 4-6 marca 2011r.IDM logo

PARTNERZY  KONFERENCJI

2011 03 konferencja idm partnerzy

Czy długo jeszcze Polska będzie liderem?

W dniach 4-6 marca 2011r. odbędzie się w Zakopanem konferencja Izby Domów Maklerskich pt. „Czy długo jeszcze Polska będzie liderem?”, której partnerem będą: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Konferencje Izby Domów Maklerskich są zawsze forum wymiany poglądów między osobami reprezentującymi różne branże, profesje i osobiste drogi życiowe - osobami związanymi z polskim rynkiem kapitałowym.

Podczas konferencji poruszone zostaną następujące tematy:

Dzień I   4 marca 2011r.

Panel dyskusyjny: „Czy jeszcze długo Polska będzie liderem?

Uczestnicy Panelu:

Prof. Dariusz Filar – Członek Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów, były Członek Rady Polityki Pieniężnej,
Ludwik Sobolewski – Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Marek Góra – Profesor SGH, Kierownik Katedry Ekonomii I
Rafał Antczak - Wiceprezes Zarządu Deloitte Business Consulting S.A.

Wykład: „Pozawerbalne aspekty perswazji

dr Jan Franciszek Jacko – Katedra Negocjacji Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dzień II   5 marca 2011r.

Prezentacja: „Centralny Kontrpartner KDPW_CCP, funkcjonalności, korzyści dla rynku i inne powiązane projekty rozwojowe KDPW

dr Iwona Sroka – Prezes Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych

Dyskusja: „Rozwój automatycznych systemów transakcji giełdowych: maklerzy czy komputer?

Adam Maciejewski – Członek Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Pobierz: Formularz zgłoszeniowy
Pobierz: Program konferencji