Centrum Prasowe

Reprezentacja Członków Izby w Radzie Giełdy

Informacja Izby Domów Maklerskich dotyczy:

 • pozbawienia domów maklerskich, zrzeszonych w Izbie Domów Maklerskich, reprezentacji w Radzie Giełdy Papierów Wartościowych,
 • naruszenia zasad transparentności przy powoływaniu członków rad nadzorczych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa,
 • naruszenia faktycznej niezależności członka Rady Giełdy, reprezentującego akcjonariuszy, Członków Giełdy (tj. domy maklerskie).

Pobierz:

Pismo Izby do Pana Aleksandra Grada, Ministra Skarbu Państwa z 8 czerwca 2011r.
Pismo Pana Alekasndra Grada, Ministra Skarbu Państwa do Izby z 26 maja 2011r.
Pismo Izby do Pana Donalda Tuska, Prezesa Rady Ministrów z 27 kwietnia 2011r.

Członkowie Izby

 •  Trigon DM 1

 •  Ipopema Securities

 • TMS

 • mbank

 • BM Santander alternatywne

 • alior bank

 • BM Pekao

 • bdm

 • bos bank

 • bank bps

 • citi handlowy

 • BM PKO BP male

 • BNPP Biuro Maklerskie Final

 • Erste

 • BM ING

 • milenium

 • noble

 • xtb

 • Haitong

Instytucje współpracujące

 • logo SII

 • psik

 • BondSpot nowe

 • TGE

 • GPW

 • igte

 • IRGIT3

 • Logo KDPW

 • knf

 • seg

 • ZMID nowe