Centrum Prasowe

Reprezentacja Członków Izby w Radzie Giełdy

Informacja Izby Domów Maklerskich dotyczy:

  • pozbawienia domów maklerskich, zrzeszonych w Izbie Domów Maklerskich, reprezentacji w Radzie Giełdy Papierów Wartościowych,
  • naruszenia zasad transparentności przy powoływaniu członków rad nadzorczych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa,
  • naruszenia faktycznej niezależności członka Rady Giełdy, reprezentującego akcjonariuszy, Członków Giełdy (tj. domy maklerskie).

Pobierz:

Pismo Izby do Pana Aleksandra Grada, Ministra Skarbu Państwa z 8 czerwca 2011r.
Pismo Pana Alekasndra Grada, Ministra Skarbu Państwa do Izby z 26 maja 2011r.
Pismo Izby do Pana Donalda Tuska, Prezesa Rady Ministrów z 27 kwietnia 2011r.