Centrum Prasowe

Wystąpienie Izby do Prezydenta RP

W związku z uchwaleniem przez Sejm RP w dniu 28 kwietnia 2011 r. ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, która wprowadza przepisy drastycznie różnicujące zasady nadzoru sprawowanego przez KNF nad bankami i domami maklerskimi w tym rozbieżne definiowanie przesłanek umożliwiających zastosowanie narzędzia nadzorczego w postaci osobistej odpowiedzialności majątkowej członków kierownictwa banku i domu maklerskiego, Izba wystosowała pismo do Prezydenta RP z wnioskiem o rozpatrzenie możliwości wystąpienia przez Prezydenta RP do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności ustawy z Konstytucją RP.

 

Pobierz: Pismo Izby do Prezydenta RP