Centrum Prasowe

Wystąpienie Izby do Prezydenta RP

W związku z uchwaleniem przez Sejm RP w dniu 28 kwietnia 2011 r. ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, która wprowadza przepisy drastycznie różnicujące zasady nadzoru sprawowanego przez KNF nad bankami i domami maklerskimi w tym rozbieżne definiowanie przesłanek umożliwiających zastosowanie narzędzia nadzorczego w postaci osobistej odpowiedzialności majątkowej członków kierownictwa banku i domu maklerskiego, Izba wystosowała pismo do Prezydenta RP z wnioskiem o rozpatrzenie możliwości wystąpienia przez Prezydenta RP do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności ustawy z Konstytucją RP.

 

Pobierz: Pismo Izby do Prezydenta RP

Członkowie Izby

 •  Trigon DM 1

 •  Ipopema Securities

 • TMS

 • mbank

 • BM Santander alternatywne

 • alior bank

 • BM Pekao

 • bdm

 • bos bank

 • bank bps

 • citi handlowy

 • BM PKO BP male

 • BNPP Biuro Maklerskie Final

 • Erste

 • BM ING

 • milenium

 • noble

 • xtb

 • Haitong

Instytucje współpracujące

 • logo SII

 • psik

 • BondSpot nowe

 • TGE

 • GPW

 • igte

 • IRGIT3

 • Logo KDPW

 • knf

 • seg

 • ZMID nowe