Centrum Prasowe

ZWZ IDM podsumowało rok działalności - informacja prasowa

ZWZ IDM PODSUMOWAŁO ROK DZIAŁALNOŚCI

I ZDEFINIOWAŁO WYZWANIA DLA BRANŻY W 2018 ROKU

11 czerwca 2018 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izby Domów Maklerskich. Podsumowano działalność Izby w 2017 roku oraz zdefiniowano wyzwania, które stoją przed branżą. Za największy sukces ubiegłego roku uznano efekty prac dot. Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. W wyniku działań Izby udało się m.in. dostosować zapisy dotyczące outsourcingu, raportowania posttransakcyjnego i unbundlingu oraz wypracować nowe standardy w zakresie zarządzania firmami inwestycyjnymi i ochrony inwestora. W tym roku, w ramach dalszych prac, Izba planuje aktywnie wspierać tworzenie Strategii rozwoju rynku kapitałowego w Polsce 2019-2023, której założenia Ministerstwo Finansów ogłosiło podczas XVIII Konferencji IDM. ZWZ uzupełniło skład Rady Domów Maklerskich i powołało do pełnienia funkcji Członka Rady Filipa Kaczmarzyka, Członka Zarządu X-Trade Brokers DM S.A.

W 2017 roku IDM bardzo aktywnie uczestniczył w dyskusjach oraz wyrażał swoje stanowisko w sprawach kluczowych dla rynku kapitałowego i domów maklerskich. Izba konsultowała ponad 20 aktów prawnych – projektów ustaw i rozporządzeń. Przed nami kolejne wyzwania na 2018 rok związane z tworzeniem Strategii rozwoju rynku kapitałowego w Polsce. Od tego, jaki kierunek strategiczny dla rynku kapitałowego obierzemy dziś, zależy dalszy rozwój gospodarczy kraju – mówi Waldemar Markiewicz, Prezes Izby Domów Maklerskich.

Czytaj więcej

 

Członkowie Izby

 • Polski DM 1

 •  Trigon DM 1

 •  Ipopema Securities

 • TMS

 • mbank

 • Vestor DM

 • db sec

 • DM BZWBK

 • alior bank

 • DM Pekao

 • bdm

 • bos bank

 • bank bps

 • citi handlowy

 • pko

 • raiffazen

 • Erste

 • BM ING

 • milenium

 • noble

 • xtb

 • Haitong

Instytucje współpracujące

 • logo SII

 • psik

 • BondSpot nowe

 • TGE

 • GPW

 • igte

 • IRGIT3

 • Logo KDPW

 • knf

 • seg

 • ZMID nowe