Stanowiska IDM

Stanowisko IDM dot. Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych przez KNF

W dniu 26 maja br. Izba przesłała do UKNF swoje stanowisko dot. Zasad ładu korporacyjnego, w którym podtrzymała swoje wątpliwości, co do celowości wprowadzenia niniejszych Zasad.

 

Izba zwróciła uwagę na fakt, że Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych zawierają normy prawne zobowiązujące do określonego zachowania się i mają charakter powszechny. Projekt ten przedstawiony w formie odbiegającej od art. 87 Konstytucji i bez delegacji ustawowej nie może modyfikować zasad prowadzenia działalności gospodarczej, ograniczać prawo wykonywania własności lub określać sposób korzystania z przysługujących praw.

 

Według Izby szczególnie duże kontrowersje nadal budzi zaproponowane przez Komisję Nadzoru Finansowego założenie, że stosowanie zasad przez instytucje nadzorowane przez KNF będzie przedmiotem okresowej weryfikacji w ramach procesu BION (badania i oceny nadzorczej) oraz w toku przeprowadzonej inspekcji. Tym bardziej, że większość uwag Izby, która reprezentuje środowisko nie zostało na wcześniejszym etapie konsultacji z KNF uwzględnionych. Jest to tym bardziej kontrowersyjne, że Izba w swojej argumentacji wielokrotnie powoływała się na niezgodność zapisów z obowiązującym prawem (niezgodność z Konstytucją RP, KSH).

 

Zobacz: Pismo IDM dot. Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych przez KNF

Członkowie Izby

 •  Trigon DM 1

 •  Ipopema Securities

 • TMS

 • mbank

 • Santander Securities Strona IDM

 • BM Santander alternatywne

 • alior bank

 • DM Pekao

 • bdm

 • bos bank

 • bank bps

 • citi handlowy

 • pko

 • BNPP Biuro Maklerskie Final

 • Erste

 • BM ING

 • milenium

 • noble

 • xtb

 • Haitong

Instytucje współpracujące

 • logo SII

 • psik

 • BondSpot nowe

 • TGE

 • GPW

 • igte

 • IRGIT3

 • Logo KDPW

 • knf

 • seg

 • ZMID nowe