Stanowiska IDM

Stanowisko IDM dot. finansowania nadzoru nad rynkiem kapitałowym

W dniu 26 maja br. Izba przesłała do UKNF pismo, w którym zwróciła uwagę, że w przedstawionych przez KNF na spotkaniu w dniu 8 maja br. projektach uległa podwyższeniu, w stosunku do poprzednich propozycji, stawka procentowa podstawy naliczania obciążeń poszczególnych podmiotów z grupy w której m.in. są domy maklerskie z 0,19% przychodów rocznych do 0,3% średniej przychodów z 3 lat. Izba zaapelowała o powrót do poprzedniego rozwiązania.

 

Izba zwróciła również uwagę, że domy maklerskie już ponoszą koszty nadzoru gdyż są one uwzględnione w wysokości opłat KDPW i GPW, w związku z tym oczekujemy rekompensaty w postaci obniżek tych opłat tak, aby nie doszło do sytuacji podwójnego obciążenia firm inwestycyjnych kosztami nadzoru.

 

Zobacz: Pismo IDM dot. finansowania nadzoru nad rynkiem kapitałowym.

Członkowie Izby

 •  Trigon DM 1

 •  Ipopema Securities

 • TMS

 • mbank

 • Santander Securities Strona IDM

 • BM Santander alternatywne

 • alior bank

 • DM Pekao

 • bdm

 • bos bank

 • bank bps

 • citi handlowy

 • pko

 • BNPP Biuro Maklerskie Final

 • Erste

 • BM ING

 • milenium

 • noble

 • xtb

 • Haitong

Instytucje współpracujące

 • logo SII

 • psik

 • BondSpot nowe

 • TGE

 • GPW

 • igte

 • IRGIT3

 • Logo KDPW

 • knf

 • seg

 • ZMID nowe