Stanowiska IDM

Pismo czterech Izb Gospodarczych do Ministra Finansów w sprawie FATCA

W związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2014 roku pierwszych obowiązków dla instytucji finansowych wynikających regulacji FATCA cztery izby gospodarcze Izba Domów Maklerskich, Związek Banków Polskich, Polska Izba Ubezpieczeń i Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami skierowały do Ministra Finansów pismo dot. istotnych przeszkód prawnych, które w ocenie polskiego sektora finansowego stanowią o rzeczywistym braku możliwości identyfikacji osób fizycznych od dnia 1 lipca br.

Zobacz: Pismo do Ministra Finansów dot. FATCA

 

 

Członkowie Izby

 •  Trigon DM 1

 •  Ipopema Securities

 • TMS

 • mbank

 • Santander Securities Strona IDM

 • BM Santander alternatywne

 • alior bank

 • DM Pekao

 • bdm

 • bos bank

 • bank bps

 • citi handlowy

 • pko

 • BNPP Biuro Maklerskie Final

 • Erste

 • BM ING

 • milenium

 • noble

 • xtb

 • Haitong

Instytucje współpracujące

 • logo SII

 • psik

 • BondSpot nowe

 • TGE

 • GPW

 • igte

 • IRGIT3

 • Logo KDPW

 • knf

 • seg

 • ZMID nowe