Stanowiska IDM

Wspólne pismo IDM i SII dot. zmiany dźwigni finansowej na instrumentach pochodnych

W dniu 25 listopada br. Izba Domów Maklerskich i Stowarzyszenie Inwestorów Indywidulanych przesłały wspólne pismo do Pana Senatora Kazimierza Kleiny w związku z nowelizacją ustawy o obrocie instrumentami finansowymi dotyczącymi w szczególności ograniczenia dźwigni na pochodnych instrumentach finansowych.

Naszym zdaniem, wprowadzona w Sejmie zmiana dotycząca ograniczenia dźwigni na pochodnych instrumentach finansowych nie tylko nie doprowadzi do zwiększenia poziomu ochrony polskich inwestorów, a wręcz przeciwnie spowoduje istotny spadek bezpieczeństwa klientów detalicznych. Propozycja ta bowiem w żaden sposób nie ograniczy oferowania transakcji na instrumentach pochodnych przez zagraniczne firmy inwestycyjne działające w Polsce na zasadzie paszportu MIFID a wręcz zintensyfikuje ich działania na terenie RP, w tym w zakresie reklamy budzącej już obecnie zastrzeżenia co do jej rzetelności, eksponując dodatkowo powstałą w wyniku nowelizacji ustawy swoją przewagę konkurencyjną nad polskimi firmami inwestycyjnymi.

Załącznikiem do niniejszego pisma są dwie opinie prawne prof. Aleksandra Chłopeckiego i prof. Tomasza Sójki

Pobierz: Pismo IDM i SII dot. dźwigni finansowej na instrumentach pochodnych

 

 

 

Członkowie Izby

 •  Trigon DM 1

 •  Ipopema Securities

 • TMS

 • mbank

 • Santander Securities Strona IDM

 • BM Santander alternatywne

 • alior bank

 • DM Pekao

 • bdm

 • bos bank

 • bank bps

 • citi handlowy

 • pko

 • BNPP Biuro Maklerskie Final

 • Erste

 • BM ING

 • milenium

 • noble

 • xtb

 • Haitong

Instytucje współpracujące

 • logo SII

 • psik

 • BondSpot nowe

 • TGE

 • GPW

 • igte

 • IRGIT3

 • Logo KDPW

 • knf

 • seg

 • ZMID nowe