Stanowiska IDM

Stanowisko IDM dot. proponowanych zmian finansowania nadzoru nad instytucjami finansowymi nadzorowanymi przez KNF


W dniu 7 kwietnia 2015r. Izba Domów Maklerskich przekazała swoje Stanowisko dotyczące proponowanych zmian finansowania nadzoru nad instytucjami finansowymi nadzorowanymi przez Komisję Nadzoru F
inansowego do Pana Mateusza Szczurka – Ministra Finansów, Pana Andrzeja Jakubiaka – Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, Pani Krystyny Skowrońskiej Przewodniczącej Sejmowej Komisji Finansów Publicznych oraz Pana Wiesława Janczyka Przewodniczącego Sejmowej Podkomisji Stałej ds. Instytucji Finansowych.

Pobierz: Stanowisko IDM dotyczące proponowanych zmian finansowania nadzoru nad instytucjami finansowymi nadzorowanymi przez Komisję Nadzoru Finansowego

Członkowie Izby

 •  Trigon DM 1

 •  Ipopema Securities

 • TMS

 • mbank

 • Santander Securities Strona IDM

 • BM Santander alternatywne

 • alior bank

 • DM Pekao

 • bdm

 • bos bank

 • bank bps

 • citi handlowy

 • pko

 • BNPP Biuro Maklerskie Final

 • Erste

 • BM ING

 • milenium

 • noble

 • xtb

 • Haitong

Instytucje współpracujące

 • logo SII

 • psik

 • BondSpot nowe

 • TGE

 • GPW

 • igte

 • IRGIT3

 • Logo KDPW

 • knf

 • seg

 • ZMID nowe