Stanowiska IDM

Stanowisko IDM dot. przedłużenia przez GPW obowiązywania skróconej sesji giełdowej

W dniu 23 lipca 2015r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przesłała do Izby zapytanie dot. stanowiska IDM nt. przedłużenia przez GPW obowiązywania skróconej sesji giełdowej (8:30 – 17:05).

Izba po przeprowadzeniu konsultacji wśród swoich Członków przesłała w dniu 29 lipca 2015r. swoje stanowisko w którym poinformowała o poparciu środowiska domów maklerskich dla idei przedłużenia obowiązywania skróconej sesji giełdowej. W swoim stanowisku Izba wyraziła również pogląd, że okres obowiązywania skróconej sesji giełdowej należało by uczynić bezterminowym, a więc na stałe zmienić zapisy w harmonogramie sesji.

Ze względu na niewielki wpływ godzin otwarcia i zamknięcia sesji na aktywność inwestorów i wartość obrotów Izba zaproponowała Giełdzie rozważnie powrotu do pierwotnego harmonogramu czyli zakończenia sesji o godz. 16:30.

Zobacz: Pismo IDM dot. przedłużenia obowiązywania skróconej sesji giełdowej.

Członkowie Izby

 •  Trigon DM 1

 •  Ipopema Securities

 • TMS

 • mbank

 • Santander Securities Strona IDM

 • BM Santander alternatywne

 • alior bank

 • DM Pekao

 • bdm

 • bos bank

 • bank bps

 • citi handlowy

 • pko

 • BNPP Biuro Maklerskie Final

 • Erste

 • BM ING

 • milenium

 • noble

 • xtb

 • Haitong

Instytucje współpracujące

 • logo SII

 • psik

 • BondSpot nowe

 • TGE

 • GPW

 • igte

 • IRGIT3

 • Logo KDPW

 • knf

 • seg

 • ZMID nowe