Stanowiska IDM

Uwagi IDM do projektu Wytycznych KNF dotyczących świadczenia usług maklerskich na rynku OTC instrumentów pochodnych

W dniu 25 stycznia br. Izba przekazała do Komisji Nadzoru Finansowego uwagi do projektu Wytycznych KNF dotyczących świadczenia usług maklerskich na rynku OTC instrumentów pochodnych.

Zobacz: Uwagi IDM do dokumentu „Wytyczne dotyczące świadczenia usług maklerskich na rynku OTC instrumentów pochodnych”

 

Członkowie Izby

 •  Trigon DM 1

 •  Ipopema Securities

 • TMS

 • mbank

 • Santander Securities Strona IDM

 • BM Santander alternatywne

 • alior bank

 • DM Pekao

 • bdm

 • bos bank

 • bank bps

 • citi handlowy

 • pko

 • BNPP Biuro Maklerskie Final

 • Erste

 • BM ING

 • milenium

 • noble

 • xtb

 • Haitong

Instytucje współpracujące

 • logo SII

 • psik

 • BondSpot nowe

 • TGE

 • GPW

 • igte

 • IRGIT3

 • Logo KDPW

 • knf

 • seg

 • ZMID nowe