Centrum Prasowe

Stanowisko IDM dot. Międzynarodowej Strategii Rozwoju Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A

Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowacyh przez KNF

Strategia promująca rozwój rynku kapitałowego w Polsce

Skrócenie lub odwołanie sesji giełdowej w dniu 31 grudnia 2013

Stanowisko IDM dot. opłat transakcyjnych na GPW

Stanowisko IDM dot. harmonogramu sesji giełdowej

Koalicja na Rzecz Rynku Kapitałowego - Opinia i rekomendacje dot. OFE

Koalicja na Rzecz Rynku Kapitałowego - apel do rządu

Stanowisko IDM dot. OFE

Stanowisko Izby w sprawie planowanego wprowadzenia w Dyrektywie MiFID II nowego typu rynku Organised Trading Facility dla akcji

Członkowie Izby

 •  Trigon DM 1

 •  Ipopema Securities

 • TMS

 • mbank

 • Santander Securities Strona IDM

 • BM Santander alternatywne

 • alior bank

 • DM Pekao

 • bdm

 • bos bank

 • bank bps

 • citi handlowy

 • pko

 • BNPP Biuro Maklerskie Final

 • Erste

 • BM ING

 • milenium

 • noble

 • xtb

 • Haitong

Instytucje współpracujące

 • logo SII

 • psik

 • BondSpot nowe

 • TGE

 • GPW

 • igte

 • IRGIT3

 • Logo KDPW

 • knf

 • seg

 • ZMID nowe