Centrum Prasowe

Strategia promująca rozwój rynku kapitałowego w Polsce

Skrócenie lub odwołanie sesji giełdowej w dniu 31 grudnia 2013

Stanowisko IDM dot. opłat transakcyjnych na GPW

Stanowisko IDM dot. harmonogramu sesji giełdowej

Koalicja na Rzecz Rynku Kapitałowego - Opinia i rekomendacje dot. OFE

Koalicja na Rzecz Rynku Kapitałowego - apel do rządu

Stanowisko IDM dot. OFE

Stanowisko Izby w sprawie planowanego wprowadzenia w Dyrektywie MiFID II nowego typu rynku Organised Trading Facility dla akcji

Stanowisko IDM dot. wpływu wydłużenia sesji giełdowej

Stanowisko IDM w sprawie świadczenia przez firmy inwestycyjne usług doradztwa inwestycyjnego