Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie IDM 11 czewrca 2013

W dniu 11 czerwca 2013r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izby Domów Maklerskich. Walne Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie finansowe Izby za rok 2012 oraz sprawozdanie z działalności Zarządu w 2012 roku. Walne Zgromadzenie rozpatrzyło Sprawozdanie z działalności Rady Domów Maklerskich oraz Sądu Izby Domów Maklerskich. Walne udzieliło absolutorium Panu Januszowi Czarzastemu i Panu Waldemarowi Markiewiczowi z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w 2012 roku.

W związku z zakończeniem I kadencji Rady Domów Maklerskich, Walne Zgromadzenie dokonało wyboru członków Rady Domów Maklerskich II kadencji, w której skład weszli:

1.       Radosław Kotylak - Dyrektor Zarządzający, Dom Inwestycyjny Investors S.A.

2.       Piotr Kozłowski - Dyrektor, Dom Maklerski Pekao

3.       Katarzyna Nowocień-Dycha - Wiceprezes Zarządu, Dom Maklerski Banku BPS S.A.

4.       Piotr Prażmo – Członek Zarządu, Erste Securities Polska S.A.

5.       Jacek Rachel - Prezes Zarządu, Dom Maklerski BDM S.A.

6.       Mariusz Sadłocha – Prezes Zarządu, Dom Maklerski BZ WBK S.A.

7.       Maciej Trybuchowski - Dyrektor Wykonawczy, Dom Maklerski IDM S.A.

W tym roku dobiegła również końca 3-lenia kadencja Sądu Izby Domów Maklerskich i Komisji Etyki

Skład Sądu Izby Domów Maklerskich

Prof. Marek Wierzbowski - Prezes Sądu
Prof. Andrzej Szumański - Wiceprezes Sądu
dr. Marcin Dyl - Wiceprezes Sądu
Paweł Kokieć - Rzecznik Sądu

Skład Komisji Etyki

1.         Justyna Czekaj – DB Securities S.A.

2.         Paweł Gładysz - Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.

3.         Łukasz Jagiełło – Dom Maklerski IDM S.A.

4.         Iwona Kamińska – Dom Maklerski PKO BP S.A.

5.         Dariusz Knapik – Erste Securities Polska S.A.

6.         Tadeusz Peksa – Biuro Maklerskie BPH S.A.

7.         Dariusz Zawadzki – Millennium Dom Maklerski S.A.

 Walne Zgromadzenie powołało również Panią Justynę Czekaj z DB Securities S.A. i Pana Pawła Gładysza z CDM Pekao S.A. do pełnienia funkcji Arbitra Sądu Izby Domów Maklerskich.