Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie IDM 11 czewrca 2013

W dniu 11 czerwca 2013r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izby Domów Maklerskich. Walne Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie finansowe Izby za rok 2012 oraz sprawozdanie z działalności Zarządu w 2012 roku. Walne Zgromadzenie rozpatrzyło Sprawozdanie z działalności Rady Domów Maklerskich oraz Sądu Izby Domów Maklerskich. Walne udzieliło absolutorium Panu Januszowi Czarzastemu i Panu Waldemarowi Markiewiczowi z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w 2012 roku.

W związku z zakończeniem I kadencji Rady Domów Maklerskich, Walne Zgromadzenie dokonało wyboru członków Rady Domów Maklerskich II kadencji, w której skład weszli:

1.       Radosław Kotylak - Dyrektor Zarządzający, Dom Inwestycyjny Investors S.A.

2.       Piotr Kozłowski - Dyrektor, Dom Maklerski Pekao

3.       Katarzyna Nowocień-Dycha - Wiceprezes Zarządu, Dom Maklerski Banku BPS S.A.

4.       Piotr Prażmo – Członek Zarządu, Erste Securities Polska S.A.

5.       Jacek Rachel - Prezes Zarządu, Dom Maklerski BDM S.A.

6.       Mariusz Sadłocha – Prezes Zarządu, Dom Maklerski BZ WBK S.A.

7.       Maciej Trybuchowski - Dyrektor Wykonawczy, Dom Maklerski IDM S.A.

W tym roku dobiegła również końca 3-lenia kadencja Sądu Izby Domów Maklerskich i Komisji Etyki

Skład Sądu Izby Domów Maklerskich

Prof. Marek Wierzbowski - Prezes Sądu
Prof. Andrzej Szumański - Wiceprezes Sądu
dr. Marcin Dyl - Wiceprezes Sądu
Paweł Kokieć - Rzecznik Sądu

Skład Komisji Etyki

1.         Justyna Czekaj – DB Securities S.A.

2.         Paweł Gładysz - Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.

3.         Łukasz Jagiełło – Dom Maklerski IDM S.A.

4.         Iwona Kamińska – Dom Maklerski PKO BP S.A.

5.         Dariusz Knapik – Erste Securities Polska S.A.

6.         Tadeusz Peksa – Biuro Maklerskie BPH S.A.

7.         Dariusz Zawadzki – Millennium Dom Maklerski S.A.

 Walne Zgromadzenie powołało również Panią Justynę Czekaj z DB Securities S.A. i Pana Pawła Gładysza z CDM Pekao S.A. do pełnienia funkcji Arbitra Sądu Izby Domów Maklerskich.

Członkowie Izby

 •  Trigon DM 1

 •  Ipopema Securities

 • TMS

 • mbank

 • BM Santander alternatywne

 • alior bank

 • BM Pekao

 • bdm

 • bos bank

 • bank bps

 • citi handlowy

 • BM PKO BP male

 • BNPP Biuro Maklerskie Final

 • Erste

 • BM ING

 • milenium

 • noble

 • xtb

 • Haitong

Instytucje współpracujące

 • logo SII

 • psik

 • BondSpot nowe

 • TGE

 • GPW

 • igte

 • IRGIT3

 • Logo KDPW

 • knf

 • seg

 • ZMID nowe