Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie IDM 20 czerwca 2016r.

W dniu 20 czerwca 2016 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izby Domów Maklerskich, które rozpatrzyło sprawozdanie Zarządu za 2015 rok, zatwierdziło sprawozdanie finansowe Izby za rok 2015 a także udzieliło absolutorium członkom Zarządu.

Walne Zgromadzenie wybrało również władze Sądu Izby Domów Maklerskich, Arbitrów Sądu oraz Komisję Etyki.

 

Sąd Izby Domów Maklerskich

prof. Marek Wierzbowski – Prezes Sądu

prof. Andrzej Szumański – Wiceprezes Sądu

dr Marcin Dyl - Wiceprezes Sądu

Paweł Kokieć – Rzecznik Sądu

Paweł Gładysz – Z-ca Rzecznika Sądu

 

Arbitrzy Sądu Izby Domów Maklerskich

1.     Witold Bartosiewicz – Erste Securities Polska S.A.

2.     Barbara Joanna Borudzka – mBank Dom Maklerski

3.     Marcin Dyl – Izba Zarządzających Funduszami Aktywami

4.     Paweł Gładysz – Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.

5.     Paweł Kokieć – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego

6.     Paweł Malik – Biuro Maklerskie Alior Bank S.A.

7.     Jan Magrel – ING Bank Śląski S.A.

8.     Krzysztof Polak – Biuro Maklerskie Alior Bank S.A.

9.     Michał Romanowski – Kancelaria Romanowski i Wspólnicy

10.  Agnieszka Rostkowska – Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.

11.  Jolanta Sas-Kaczorek – Millennium Dom Maklerski S.A.

12.  Andrzej Szumański - CMS Cameron McKenna LLP

13.  Aleksander Śmidowicz

14.  Marek Wierzbowski – prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni

15.  Dariusz Zawadzki – Millennium Dom Maklerski S.A.

Komisja Etyki

1.     Katarzyna Czarnota – Furcińska – ING Bank Śląski

1.     Paweł Gładysz - Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.

2.     Iwona Kamińska – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego

2.     Dariusz Knapik - Erste Securities Polska S.A.

3.     Wojciech Maryański – Biuro Maklerskie BPH S.A.

4.     Agnieszka Rostkowska - Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.

5.     Jakub Stolarczyk – Dom Maklerski TMS Brokers S.A.

6.     Dominik Ucieklak – Noble Securities S.A

7.  Marek Wierzbowski - prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni