Aktualności

Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowacyh przez KNF

W 28 lutego Izba Domów Maklerskich przekazała do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego swoje uwagi do projektu Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych przez KNF

 

Zobacz: Uwagi IDM do Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych przez KNF

 


Członkowie Izby

Instytucje współpracujące