Onet Biznes - Jak się bronić się przez oszustami?

Podejmując współpracę z firmą, która doradza w inwestycjach należy się upewnić, czy podmiot, któremu chcemy powierzyć środki, posiada zezwolenie na prowadzenie działalności na rynku finansowym. To znaczy czy dany podmiot posiada wymagane licencje i jest nadzorowany przez polską Komisję Nadzoru Finansowego. Warto również rozpoznać jak długo podmiot działa na rynku. Tym sposobem uzyskamy informacje, czy podmiot jest nadzorowany oraz np. czy środki są zabezpieczane przez Fundusz Gwarancyjny – wyjaśnia Marek Wołos, ekspert Izby Domów Maklerskich. 

Zobacz artykuł