Centrum Prasowe

STANDARD IDM W ZAKRESIE KALKULACJI TZW. „ZNACZĄCEJ WARTOŚCI” TRANSAKCJI NA RYNKU FOREX.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2019 r. („ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 2 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych” Izba Domów Maklerskich wprowadza standard w zakresie kalkulacji tzw. „znaczącej wartości” transakcji.

 

Celem Standardu jest doprecyzowanie pojęcia „znaczącej wartości” transakcji (ang. significant size) wskazanego w §5 w ust. 1 pkt 1 oraz ust. 1a–1c. Rozporządzenia, poprzez wskazanie modelu/metody kalkulacji „znaczącej wartości” transakcji.

 

Zobacz: Standard IDM w zakresie kalkulacji tzw. „znaczącej wartości” transakcji na rynku FOREX.