Program

HARMONOGRAM KONFERENCJI
„BIEŻĄCE WYZWANIA COMPLIANCE NA RYNKU KAPITAŁOWYM”

Dzień I 10 czerwca 2015r.

14:00  Przyjazd i zakwaterowanie uczestników 
14:00 – 14:40 Lunch
14:40 – 15:00 Otwarcie konferencji

Paweł Kuskowski – Przewodniczący Zarządu, Stowarzyszenie Compliance Polska

 15:00 – 16:00

New, global trends in Compliance
Viri ChauhanGlobal Head of Governance, Risk and Compliance

16:00 – 16:20 Przerwa kawowa
16:20 – 17:20

EMIR - ostatni rozdział. Nowe wymogi zabezpieczania dla bilateralnych
transakcji pochodnych.
Mariusz Więckowski – Partner Zarządzający, Areto sp. z o.o. sp. k.

17:20 – 17:40

Przerwa kawowa

17:40 – 18:40

Konflikt interesów na rynku finansowym
Grzegorz Włodarczyk i Monika Szpiganowicz – Bank Handlowy w Warszawie S.A.

 19:00 – 21:00  Kolacja

 

Dzień II 11 czerwca 20145r.

07:00 - 9:00  Śniadanie
 9:15 – 10:15 Funkcjonowanie systemu compliance z perspektywy doświadczeń nadzorczych
Maciej Kurzajewski - Z-ca Dyrektora Departamentu Firm Inwestycyjnych i Infrastruktury
Rynku Kapitałowego, Komisja Nadzoru Finansowego
.
 10:15 – 10:30 Przerwa kawowa
 10:30 – 11:30

Aspekty związane z kontrolą GIIF ze szczególnym uwzględnieniem
identyfikacji beneficjenta rzeczywistego
Maria Gdula Matyjasik – Główny Specjalista i Krzysztof Siwiński – Główny
Specjalista, D
epartament Informacji Finansowej, Ministerstwo Finansów

11:30 – 11:45 Przerwa kawowa
11:45 – 12:45

Administrator Bezpieczeństwa Informacji w świetle ostatnich zmian
Gerad Karp - Partner, Wierzbowski Eversheds

12:45 – 13:00

Wymeldowanie

13:00 - 13:40

Lunch

14:00 – 15:00

MADII/MAR nowe wyzwania dla Compliance
Ewa Kowalik – Izba Domów Maklerskich i Justyna Czekaj - Akademia Compliance

15:00 – 15:15

Podsumowanie konferencji
Piotr Sobków – Członek Zarządu, Izba Domów Maklerskich