O Sądzie

W zakresie kompetencji Sądu leży rozstrzyganie sporów w przypadku naruszenia przez dom maklerski - Członka Izby Domów Maklerskich:

  • zasad etyki lub zasad rzetelnego wykonywania działalności gospodarczej
  • postanowień Statutu Izby Domów Maklerskich
  • regulaminów i uchwał władz Izby Domów Maklerskich
  • dobrego imienia i autorytetu Izby
  • oraz dokonywanie wykładni postanowień Kodeksu Dobrej Praktyki Przedsiębiorstw Maklerskich.

Sąd Izby Domów Maklerskich rozpoznaje także spory o prawa majątkowe z zakresu publicznego obrotu papierami wartościowymi.

Spory majątkowe mogą być rozpoznawane w postępowaniu:

  • polubownym
  • uproszczonym

Postępowanie polubowne wszczynane jest po złożeniu przez powoda do Sądu Izby pozwu i uwarunkowane jest istnieniem ważnej umowy stron na rozpoznanie sporu przez sąd polubowny.

W przypadku spraw, których wartość nie przekracza kwoty 20.000 zł klient domu maklerskiego, zamiast pozwu o rozpoznanie sporu w postępowaniu polubownym, może zgłosić do Sądu Izby wniosek o rozpoznanie sprawy w postępowaniu uproszczonym.

Wyrok wydany przez Sąd Izby Domów Maklerskich lub ugoda przed nim zawarta mają moc prawną równą wyrokom sądów państwowych lub ugodom zawartym przed takimi sądami.

Zasada ta nie obowiązuje w postępowaniu uproszczonym - Klient domu maklerskiego, który nie zgadza się z treścią wyroku, może skierować sprawę do rozpoznania przez sąd powszechny.

Dla domu maklerskiego wyrok wydany w postępowaniu uproszczonym jest wiążący.

Wszelkie zapytania dotyczące działalności Sądu Izby Domów Maklerskich prosimy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   

Władze Sądu

Komisja Etyki

Arbitrzy Sądu IDM

 

Dokumenty do Sądu prosimy kierować na adres:

Sąd Izby Domów Maklerskich
ul. Kopernika 17
00-359 Warszawa
tel. 22 828 14 02/03; 827 32 12; 827 86 30

Pobierz: Regulamin Sądu Izby Domów Maklerskich
Pobierz: Regulamin Komisji Etyki
Pobierz: Taryfa Opłat Sądu Izby Domów Maklerskich