Działania Izby

 Regulacje dla rozwoju rynku:

 • Współpraca i wsparcie administracji rządowej i instytucji rynku kapitałowego w zakresie tworzenia bezpiecznych, a jednocześnie elastycznych i kosztowo oszczędnych regulacji prawnych sprzyjających rozwojowi konkurencyjnego rynku kapitałowego w Polsce.
 • Ochrona inwestorów poprzez wspieranie stosowania wysokich standardów dobrych praktyk rynkowych domów maklerskich zawartych w Kodeksie Dobrej Praktyki Domów Maklerskich oraz Zasadach Etyki Związku Maklerów i Doradców w zakresie obsługi klientów i obrotu papierami wartościowymi oraz ustanawianie i egzekwowanie stosowania innych standardów i praktyk, które mogą być konieczne dla ochrony interesu inwestorów.
 • Współpraca z organizacjami samorządowymi w zakresie regulacji dotyczących rynku kapitałowego. Opracowywanie wspólnych opinii i rekomendacji w sprawach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania.
 • Podejmowanie inicjatyw i udział w strategicznych i marketingowych projektach, które zwiększają efektywność polskiego rynku kapitałowego i które pozycjonują Polskę jako atrakcyjny rynek do inwestycji.
 • Rozszerzanie kompetencji Izby w zakresie samoregulacji, poprzez przejmowanie w porozumieniu z administracją rządową, uprawnień o charakterze regulacyjnym od organów administracji rządowej, szczególnie w zakresie licencjonowania maklerów i doradców.

W latach 2010-2011 Izba Domów Maklerskich brała udział przy konsultacji ponad 60 aktów prawnych dotyczących funkcjonowania rynku kapitałowego.

Promocja publiczna tematów kluczowych dla rynku kapitałowego i roli domów maklerskich:

 • Budowanie świadomości publicznej na temat roli domów maklerskich w pozyskiwaniu kapitału dla przedsiębiorstw, w tym wśród administracji rządowej, instytucji rynku kapitałowego, mediów poprzez publikacje, opracowania tematyczne, organizację konferencji programowych, udział w konferencjach i dyskusjach panelowych.
 • Formułowanie, w imieniu środowiska maklerskiego, publicznych opinii na temat polityki rządu i instytucji rynku kapitałowego w zakresie rozwiązań czy praktyk istotnych z punktu widzenia rozwoju rynku kapitałowego i ochrony interesów domów maklerskich i inwestorów oraz innych uczestników rynku kapitałowego.
 • Integrowanie uczestników rynku i budowanie platformy wypracowywania wspólnych stanowisk i ekspertyz w tematach istotnych dla rynku kapitałowego.
 • Prezentacja interpretacji opinii i analiz dotyczących nowych projektów i zmian prawnych, a także rozwiązań kluczowych dla rynku.

W latach 2010-2011 Izba Domów Maklerskich wspierała działania mające na celu, między innymi, promocję Akcjonariatu Obywatelskiego, wprowadzenie dyrektywy MiFID na krajowy rynek. Izba Domów Maklerskich jest patronem honorowym takich inicjatyw jak: Konkurs The Best Annual Report.

Działania edukacyjne dla domów maklerskich:

 • Prowadzenie działalności edukacyjnej w celu zwiększania poziomu profesjonalnego pracowników domów maklerskich oraz inwestorów.
 • Szkolenia i warsztaty tematyczne dla Członków Izby.
 • W latach 2010-2011 Izba Domów Maklerskich przeprowadziła ok. 20 konsultacji i warsztatów tematycznych dla swoich członków.

Wsparcie dla Członków Izby Domów Maklerskich:

 • Prowadzenie doradztwa oraz konsultacji w sprawach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania Członków Izby.
 • Reprezentowanie Członków Izby i prowadzenie rozmów w ich imieniu z administracji rządową, Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie, Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych, organizacjami samorządowymi rynku finansowego i innymi instytucjami lub stowarzyszeniami.
 • Przygotowanie opinii i konsultacje prawne dla Członków Izby.

 

 

poniedziałek, 25 marzec 2024

Konferencja IDM "Wyzwania projektowe związane z implementacją Rozporządzenia EMIR-Refit" 9.04.2024r., Centrum Konferencyjne Ogrodowa 58

piątek, 22 marzec 2024

Zarezerwuj termin: Konferencja IDM „Wyzwania projektowe związane z implementacją Rozporządzenia EMIR-Refit” – 9.04.2024 r. godz. 9:00-15:30, Centrum Konferencyjne Ogrodowa 58, Warszawa

wtorek, 06 luty 2024

REJESTRACJA: XXIV Konferencja Rynku Kapitałowego IDM 6-9.03.2024r., Bukowina Tatrzańska

niedziela, 28 styczeń 2024

Konferencja IDM i RZM "Wyzwania prawne związane z implementacją Rozporządzenia DORA" 12.02.2024r., Centrum Konferencyjne Ogrodowa 58, Budynek City Gate

sobota, 06 styczeń 2024

XXIV Konferencja Rynku Kapitałowego IDM, Bukowina - 6-9.03.2024r.

czwartek, 30 listopad 2023

Podsumowanie II posiedzenia Rady Programowej XXIV Konferencji Rynku Kapitałowego IDM

poniedziałek, 02 październik 2023

Konferencja Regulacji Rynku Kapitałowego 17.10.2023r. godz. 9:00 – Budynek Varso 2, ul. Chmielna 73, Warszawa

piątek, 22 wrzesień 2023

Podsumowanie I posiedzenia Rady Programowej XXIV Konferencji Rynku Kapitałowego IDM

wtorek, 12 wrzesień 2023

Konferencja IDM i JDP "Rejestr Akcjonariuszy." 26.09.2023r., Centrum Konferencyjne Ogrodowa 58, Budynek City Gate

poniedziałek, 15 maj 2023

PODSUMOWANIE: XXIII Konferencja Rynku Kapitałowego IDM