Konferencje

O Konferencji   Program   Rejestracja   Prelegenci   Partnerzy   Kontakt 1


PRELEGENCI

KONFERENCJI COMPLIANCE IDM 

 

 
Bogdan Sebastian
    

 

Sebastian Bogdan

Counsel, MFW FIAŁEK Kancelaria Radcy Prawnego Mirosław Krzysztof Fiałek

Sebastian Bogdan posiada ponad 20 lat doświadczenia w pracy w Komisji Nadzoru Finansowego oraz Komisji Papierów Wartościowych i Giełd – instytucjach sprawujących nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce. Pełnił m.in. funkcje:

§  Dyrektora Departamentu Nadzoru Obrotu KNF;

§  Dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego KNF.


Podczas pracy w Komisji Nadzoru Finansowego zarządzał pracami departamentów w obszarze nadzoru nad podmiotami infrastruktury rynku kapitałowego w Polsce, w tym Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Giełdy Papierów Wartościowych, BondSpot, Towarowej Giełdy Energii oraz Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych. Odpowiadał także m.in. za nadzór nad obrotem na rynkach zorganizowanych, detekcje nadużyć w obrocie na tych rynkach, interwencje nadzorcze, a także wypełnianie obowiązków związanych z nabywaniem znacznych pakietów akcji oraz transakcje insiderów.

Po dołączeniu do zespołu Kancelarii MFW Fiałek prowadził projekty wsparcia prawnego dotyczące pozyskania finansowania ECM oraz DCM. Zespół pod jego kierownictwem doradzał w zakresie stworzenia i wdrożenia programów ESOP. Obecnie jest odpowiedzialny za administrowanie zabezpieczeniami obligacji o wartości 272 mln zł.

Sebastian Bogdan doradza spółkom w obszarach związanych m.in. z Rozporządzeniem MAR, przeprowadzaniem przejęć spółek publicznych, squeeze out i sell out, regulacjami platform obrotu, regulacjami rynków towarowych oraz wymogami związanymi z oferowaniem papierów wartościowych.

Posiada doświadczenie w pracy z krajowymi oraz europejskimi regulacjami rynku kapitałowego. Brał również aktywny udział przy tworzeniu i opiniowaniu aktów prawnych. Jest Doradcą zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz wykładowcą w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Absolwent podyplomowych Studiów Menedżerskich na Szkole Głównej Handlowej oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. 


Bryndza Stefan1
 


Stefan Bryndza

p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Compliance, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

W latach 2005- 2019 r. pracownik PKO BP S.A., gdzie był m.in. współodpowiedzialny za obszar AML / CFT oraz finansowania terroryzmu, oraz za wdrożenie systemu wspierającego procesy przeciwdziałania nadużyciom na szkodę banku.

Od września 2019 r. ekspert Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w Zespole Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu AML/CFT.

Od września 2021 r. p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Compliance Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w obszarze Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu AML/CFT.


Dulkowska Natalia

 

Natalia Dulkowska

Associate, Maruta Wachta sp. j.

Prawnik w Kancelarii Maruta Wachta w Zespole Cloud. Specjalizuje się w prawie nowych technologii, w szczególności w zakresie kontraktów IT, a także w prawie własności intelektualnej. Brała udział w licznych projektach technologicznych realizowanych w sektorze nadzorowanym, w tym w dotyczących wdrożeń rozwiązań informatycznych opartych o chmurę obliczeniową (m.in. na rzecz banków, firm inwestycyjnych oraz TFI).

Przygotowuje doktorat na WPiA UW w Katedrze Prawa Europejskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała w specjalizujących się w ochronie własności intelektualnej oraz prawie nowych technologii kancelariach butikowych w Stanach Zjednoczonych oraz w Polsce.


Gasentzer Anna
 


Anna Gasentzer

Internal Auditor, Trigon Dom Maklerski S.A.

Anna Gasentzer zdobywała doświadczenie zawodowe w pracy w zespołach prawnych jednych z największych kancelarii prawnych jak również firm inwestycyjnych w Polsce, gdzie odpowiedzialna była za obszar zapewnienia zgodności z prawem organizacji oraz obszar compliance.

Ponadto Anna Gasentzer w trakcie swojej kariery zawodowej rozwijała swoje umiejętności również w obszarze audytu wewnętrznego. Od ponad 5 lat pełni rolę Audytora Wewnętrznego w Trigon Domu Maklerskim S.A.

Obok powyższych specjalizacji zajmuje się także tematyką RODO oraz FATCA/CRS.

Po godzinach rozwija swoje umiejętności w obszarach nowych technologii oraz prawie własności intelektualnej ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień licencyjnych dotyczących oprogramowania komputerowego oraz również zapewnienia bezpieczeństwa systemom IT.


Gawin Agata1
 


Agata Gawin

Dyrektor Departamentu Firm Inwestycyjnych, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Agata Gawin jest menadżerem z wieloletnim doświadczeniem w pracy na rynku kapitałowym . Pracę w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego rozpoczęła w październiku 2019 r. obejmując stanowisko dyrektora Departamentu Firm Inwestycyjnych. Wcześniej pełniła funkcję dyrektora biura maklerskiego, które stworzyła w jednej z instytucji kredytowych. Karierę zawodową rozpoczęła w Centralnym Biurze Maklerskim Pekao SA. Zdobyła doświadczenie pełniąc funkcje nadzoru zgodności z prawem, a następnie odpowiadając za jednostki sprzedażowe w strukturach firm inwestycyjnych. Praktyk w zakresie implementacji regulacji w firmach inwestycyjnych.

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim.


Gorgoń Monika
 


Monika Gorgoń

Dyrektor Działu Compliance i Ryzyka, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Radca prawny, Dyrektor Działu Compliance, AML i  Zarządzania Ryzykiem w Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie  S.A. (GPW),  Przewodnicząca Komitetu ds. Compliance przy GPW oraz Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej GPW Benchmark S.A. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, prawniczego seminarium doktorskiego, studiów podyplomowych LL.M. in International Commercial Law  na Akademii im. L. Koźmińskiego w Warszawie oraz studiów podyplomowych Executive Master of Business Administration (EMBA) prowadzonych przez Wyższą Szkołę Menedżerską w Warszawie i Apsley Business School of London. Posiada certyfikat Stowarzyszenia Compliance Polska oraz certyfikat  ACO (Approved Compliance Officer) i ACE (Approved Compliance Expert)  nadawany przez Instytut Compliance we współpracy z Viadrina Compliance Center (Europejski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą). Doświadczenie jako radca prawny oraz compliance officer zdobywała w sektorze IT, telekomunikacyjnym oraz finansowym. Gościnie prowadzi wykłady z tematyki compliance na Akademii im. L. Koźmińskiego w Warszawie oraz Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Laureatka konkursu ,,Wschodząca Gwiazda Biznesu’’ gazety Rzeczpospolita. Wyróżniona tytułem Chairperson 2021 przez CEO Monthly magazine - United Kingdom.

 
Kapica Wojciech
 

Wojciech Kapica

Partner, LAWARTON Ługowski i Wspólnicy sp. k.

Radca prawny i partner w kancelarii Lawarton Ługowski i Wspólnicy. Ekspert w zakresie regulacji sektora finansowego, systemów zgodności (compliance) oraz etyki w działalności instytucji finansowych; absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2011) oraz Podyplomowego Studium Menadżersko-Finansowego Szkoły Głównej Handlowej (2013); certyfikowany Approved Compliance Officer (ACO) Instytutu Compliance i Viadrina Compliance Center; specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowego i ubezpieczeń, polityce nadzorczej i ładzie korporacyjnym w podmiotach nadzorowanych; autor kilkudziesięciu publikacji, w tym redaktor i współautor publikacji książkowych Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Praktyczny przewodnik (2018), Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Komentarz (2019), Jak przetrwać kryzys? Podarnik dla średnich i dużych przedsiębiorstw (2020); uznany prelegent, szkoleniowiec w zakresie regulacji bankowych, ubezpieczeniowych i przeciwdziałania praniu pieniędzy, wykładowca Podyplomowych Studiów Zarządzania Ryzykiem Kredytowym organizowanych przez Szkołę Główną Handlową oraz Szkoły Praw Nowych Technologii organizowanej przez Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza.


 
Micha Karwasiski
 
Michał Karwasiński

Radca Prawny, Karwasiński Szpringer i Wspólnicy

Michał Karwasiński jest radcą prawnym, posiadającym kilkunastoletnie doświadczenie w obszarze rynku finansowego, w tym doradztwa regulacyjnego i zarządzania ryzykiem. Założyciel i wspólnik KSZ Smart Legal – innowacyjnej kancelarii prawnej wspierającej instytucje finansowe w regulacyjnym procesie transformacji cyfrowej. Karierę zawodową rozpoczynał w UKNF, gdzie przez 3 lata pracował jako prawnik i analityk finansowy w wydziale nadzoru finansowego nad domami maklerskimi, na następnie współpracował z kancelarią prawną specjalizującą się w obsłudze instytucji finansowych, gdzie przez przeszło 8 lat budował kompetencje obsługi rynku usług maklerskich, zarządzania aktywami oraz nowych technologii. Ponadto przez ponad 3 lata pracował na stanowisku Risk Managera w jednym z bankowych towarzystw funduszy inwestycyjnych, zdobywając praktyczne umiejętności z zakresu zarządzania ryzykiem.

Michał jest absolwentem finansów na Wydziale Zarządzania UW oraz prawa na WPiA UW. Ukończył ponadto studia doktoranckie na WPiA UW oraz roczny kurs prawa amerykańskiego w Center for American Law Studies, współorganizowany przez University of Florida. Kompetencje menadżerskie miał okazję zdobywać także w Management Centre Innsbruck w Austrii, gdzie studiował jako stypendysta programu Erazmus. Posiada bogate doświadczenie szkoleniowe i warsztatowe.

 
Kawulski Arkadiusz
 

Arkadiusz Kawulski

Of Counsel, Maruta Wachta sp. j.

Radca prawny, posiada ponad 25 letnie doświadczenie zawodowe w bankowości oraz unikalne połączenie pracy po obu stronach bankowości (nadzór, bankowość komercyjna).

Współpracował przy projektowaniu przepisów o outsourcingu w ustawie Prawo bankowe oraz jest współautorem pism wyjaśniających. Z drugiej strony negocjował kluczowe umowy outsourcingowe w bankach, wdrażał Wytyczne EBA ws. outsourcingu, uczestniczył we wdrażaniu chmury obliczeniowej w bankach oraz w pracach grupy roboczej przy ZBP ws. outsourcingu (ostatnio w zakresie wydania stanowiska do wdrożenia Wytycznych EBA).

Odznaczony „Za zasługi dla bankowości Rzeczypospolitej” przez Prezesa NBP w 2004 r.

Jest autorem wielu publikacji z zakresu prawa bankowego, w tym komentarza do ustawy – Prawo bankowe z 2013 r., podręcznika dla aplikantów – Vademecum do prawa bankowego oraz artykułów publikowanych m.in. w miesięczniku „Prawo bankowe”.


kurzajewski Maciej
 


Maciej Kurzajewski

Zastępca Dyrektora Departamentu Postępowań, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Maciej Kurzajewski posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w organie nadzoru nad rynkiem finansowym (KPWiG, KNF), ze szczególnym uwzględnieniem obszaru funkcjonowania podmiotów infrastruktury rynku kapitałowego oraz podmiotów świadczących usługi maklerskie.

Brał czynny udział w opracowaniu projektów szeregu ustaw i aktów wykonawczych dotyczących obrotu instrumentami finansowymi, w tym implementujących system MiFID i MiFID II w polskim systemie prawa.

Uczestnik prac organów europejskiego organu nadzoru, związanych z przygotowaniem przepisów prawa wspólnotowego, a następnie jednolitego stosowania tych regulacji. Członek komitetu pośredników na rynku kapitałowym, utworzonego w ramach międzynarodowej organizacji zrzeszających nadzorców nad obrotem papierami wartościowymi.

Autor opracowań i publikacji książkowych na temat zagadnień związanych z rynkiem kapitałowym. W ostatnim okresie zajmował się opracowywaniem zasad wdrażania nowych technologii przez podmioty nadzorowane oraz publikacji dotyczących nowych zjawisk na rynku finansowym. Brał czynny udział w przygotowaniu projektu „Stanowiska KNF w sprawie wykorzystywania mediów społecznościowych przez podmioty nadzorowane oraz osoby zatrudnione w tych podmiotach.” Wykładowca na kilkudziesięciu kursach, konferencjach i seminariach związanych z prawem rynku kapitałowego.


Lech Elbieta
 


Elżbieta Lech

Kierownik w Departamencie Firm Inwestycyjnych, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Pani Elżbieta Lech specjalizuje się w zagadnieniach regulacyjnych dotyczących rynku finansowego.

Pracę w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego rozpoczęła w styczniu 2018 r., obecnie pełni funkcję kierownika Zespołu Nadzoru Regulacyjnego w Departamencie Firm Inwestycyjnych. Wcześniej przez ponad 10 lat pracowała w jednej z czołowych kancelarii prawniczych, gdzie doradzała transakcyjnie i regulacyjnie podmiotom rynku finansowego.

Jest radcą prawnym, ukończyła Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej.

 
Majcher Juditha
 

Juditha Majcher

Prawnik, Izba Domów Maklerskich

Juditha jest ekspertem z zakresu prawa rynków finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii regulacyjnych, systemów zgodności oraz transakcji na rynku finansowym, w tym bieżącej obsługi prawnej podmiotów funkcjonujących na tym rynku.

Jej doświadczenie regulacyjne obejmuje wdrażanie w instytucjach finansowych m.in. takich regulacji jak: MIFID II, MIFIR, MAR, IDD, RODO,  AML, whistleblowing, BMR. Prowadziła postępowania przed KNF. Posiada rozległe doświadczenie w tworzeniu praktycznych procedur i rozwiązań prawnych, które pozytywnie wpływają na działalność biznesową instytucji finansowych przy jednoczesnym pozostawaniu przez nie w zgodności ze zmieniającą się rzeczywistością prawną.

Przez lata pracy nabyła obszerną praktykę i doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku finansowym. Ponadto specjalizuje się w doradztwie transakcyjnym ze szczególnym uwzględnieniem obrotu instrumentami finansowymi. Uczestniczyła w grupie ds. implementacji MIFID II.


Miernicka Szulc Anna1
 


Anna Miernicka-Szulc

Inspektor ds. Zapewnienia Zgodności, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada tytuł radcy prawnego.

W latach 1993 - 2008 pracowała w Biurze Prawnym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  uczestnicząc w wielu projektach rozwojowych i edukacyjnych w tym m.in. tworzeniu rynku terminowego, opracowaniu zasad dobrych praktyk w spółkach publicznych.

W latach 2002 - 2006 pełniła funkcję Wicedyrektora (członka Zarządu) Fundacji Edukacji Rynku Kapitałowego.

Brała udział w wielu krajowych i zagranicznych konferencjach i szkoleniach z zakresu rynku kapitałowego.

Obecnie jest zatrudniona jako Inspektor ds. zgodności (Chief Compliance Officer)  w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz KDPW_CCP S.A.

Prowadziła wykłady z zakresu funkcjonowania rynku kapitałowego, corporate governance oraz relacji inwestorskich.

 
Otto Andrzej
 

Andrzej Otto

Inspektor Nadzoru, Ekspert ds. AML

Od 1995 roku związany z rynkiem kapitałowym. Problematyką związaną z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zajmuje się od 1998 roku. Aktywny uczestnik konsultacji zmian w przepisach dotyczących tej problematyki z ramienia Izby Domów Maklerskich. Autor założeń oraz praktycznych rozwiązań informatycznych wspierających proces przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Od lat prowadzący szkolenia otwarte i zamknięte poświęconej problematyce AML. Współautor Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Praktyczny przewodnik oraz Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Komentarz.

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (prawo i historia), studiów podyplomowych z bankowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, audytu wewnętrznego w Wyższej Szkole Handlu i Rachunkowości w Poznaniu oraz ochrony danych osobowych na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.


Piatek Dariusz

 

 


Dariusz Piątek
MLRO, AML/CFT Manager, X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.

  • Ekspert i wieloletni praktyk w zakresie AML/CFT.
  • Koordynuje działania związane z realizacją programu AML/CFT w Grupie XTB na poziomie lokalnym i międzynarodowym.
  • Jego doświadczenie obejmuje obszary: AML/CFT, sankcje, ocenę ryzyka, zarządzanie ciągłością działania, przeciwdziałanie wyciekowi danych, FATCA, CRS.
  • Jest prawdziwym pasjonatem optymalizacji procesów biznesowych na styku z obszarem AML/CFT, w tym algorytmów transakcyjnych i konfiguracji systemów AMLowych.
  • Z jego inicjatywy powstała Grupa Ekspertów AML przy Izbie Domów Maklerskich. Brał także czynny udział w pracach Grupy Ekspertów AML przy Polskiej Izbie Ubezpieczeń.
 

 

.

 

 

.