Konferencje

REPORTAŻE XX KONFERENCJA IDM

Waldemar Markiewicz – Prezes Zarządu, Izba Domów Maklerskich

 

 Artur Soboń – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Aktywów Państwowych

 

Kamil Bortniczuk – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

 

Rafał Mikusiński – Zastępca Przewodniczącego KNF, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

 

Paweł Borys – Prezes Zarządu, Polski Fundusz Rozwoju S.A.

 

dr Marek Dietl – Prezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 

Grzegorz Zawada – Dyrektor Pionu Inwestycji i Bankowości Prywatnej, PKO Bank Polski S.A.

 

Jan Szewczak – Członek Zarządu ds. Finansowych, PKN ORLEN S.A.

 

Piotr Kozłowski – Dyrektor Biura Maklerskiego Pekao, Biuro Maklerskie Pekao

 

Przemysław Kurczewski – Zastępca Dyrektora, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 

Małgorzata Rusewicz – Prezes Izby, Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych, Prezes Zarządu, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

 

Robert Kubin – Prezes Zarządu, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.

 

prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski – Prezes Sądu Izby Domów Maklerskich, Partner, Kancelaria Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy

 

prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Kreczmańska-Gigol – Wiceprezes Zarządu, KGHM Polska Miedź S.A.

 

dr Iwona Sroka – Członek Zarządu, Murapol S.A.

 

Artur Trunowicz – Dyrektor Pionu Rynku Kapitałowego, Asseco Poland S.A.

 

Krzysztof Szułdrzyński – Partner Zarządzający, Dział Audytu i Usług Doradczych PwC Advisory Sp. z o.o.

 

Marcin Żółtek – Wiceprezes Zarządu, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.

 

Grzegorz Zieliński – Regional Director, Head of Central Europe and the Baltic States, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju

 

Piotr Borowski – Członek Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 

 

Michał Szemraj – Dyrektor Biura Sektora Funduszy, Bank Pekao S.A.