Konferencje

 

Nagrania XXI Konferencja Izby Domów Maklerskich

 

 Dzień I (4 marca 2021 r.)

 

Tadeusz Kościński – Minister Finansów

  

 

Rafał Mikusiński – Zastępca Przewodniczącego, Komisja Nadzoru Finansowego

 

 

Waldemar Markiewicz – Prezes Zarządu, Izba Domów Maklerskich, Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju, Santander Biuro Maklerskie

 

 

Panel 1: Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego – wyzwania na obecnym etapie

 

Prezentacja: „Rola rynku kapitałowego w finansowaniu gospodarki w czasie pandemii" – dr hab. Katarzyna Kreczmańska-Gigol, prof. SGH - Wiceprezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

 

Panel 2: Zielony Ład: Rynek kapitałowy dla promowania zrównoważonego rozwoju

 

Wręczenie nagród badania relacji inwestorski w spółkach WIG 30

 

XXI Konferencja IDM – Rozmowa one-on-one z Piotrek Bujakiem, Głównym Ekonomistą PKO Banku Polskiego S.A.

 

Panel 3: Środowisko rekordowych niskich stóp procentowych: Trendy w zarządzaniu aktywami

 

Rozmowa one-on-one z Jarosławem Fuchsem, Wiceprezesem Zarządu Banku Pekao S.A.

 

 Panel 4: Przyszłość krajowych funduszy inwestycyjnych wobec zmian w świecie zapoczątkowanych pandemią

 

Dzień II (5 marca 2021 r.)

 

Rozmowa one-on-one z Waldemarem Markiewiczem Prezesem Zarządu Izby Domów Maklerskich

 

Panel 5: Firmy inwestycyjne – wyzwania w obliczu nowych trendów na rynku

 

 Rozmowa one-on-one z Grzegorzem Zawadą, Dyrektorem Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego

 

Panel 6: Trendy w cyfrowej transformacji usług maklerskich i doradztwa inwestycyjnego

 

 Prezentacja: „Kierunek i trendy ESG - zrównoważony świat i biznes” – Robert Adamczyk, Senior Environmental Adviser, European Bank for Reconstruction and Development Londyn

 

 

Panel 7: Krajowi inwestorzy i emitenci w świetle europejskich kryteriów ESG. Rola rodzimego rynku kapitałowego w promowaniu zrównoważonego finansowania

 

Prezentacja: „Alternatywne inwestycje – moda czy szansa?” – prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, Prezes Zarządu CFA Society Poland

 

 

Panel 8: Nowe kierunki rozwoju analizy fundamentalnej

 

Rozmowa one-on-one z Przemysławem Kurczewskim, Z-cą Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

 

Panel 9: Innowacje technologiczne dla zwiększenia zaufania inwestorów do rynku kapitałowego 

 

 

Panel 10: Rynek kapitałowy po IPO Allegro – jak przekonać krajowe „jednorożce” i startupy do IPO na GPW/NewConnect 

 

Warsztat: „Problemy w implementacji MiFID II w Polsce”

 

Warsztat: „Sprawozdania o wynagrodzeniach władz spółki giełdowej – nowe wyzwanie spółek notowanych na GPW”

 

Warsztat: „Obowiązkowa dematerializacja akcji spółek niepublicznych –problemy podatkowe”

 

Warsztat: „DEA – wyzwanie operacyjne, czy optymalizacja kosztowa. Perspektywa firmy inwestycyjnej korzystającej z DEA”

 

Warsztat: „Rola ESG w strategiach inwestycyjnych instytucji finansowych?”

 

Warsztat: „Obowiązkowa dematerializacja akcji spółek niepublicznych - wyzwania i ryzyka dla administratorów rejestrów oraz emitentów pozagiełdowych. Kodeks Dobrych Praktyk jako narzędzie redukujące ryzyko prawne.”

 

Przemysław Kurczewski – Zastępca Dyrektora, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 

Źródło: Telewizja wPolsce